Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:87,0%82,0%66,0%72,0%65,0%58,0%59,0%52,0%66,0%54,0%58,0%69,0%66,0%61,0%58,0%69,0%64,0%56,0%50,0%49,0%52,0%49,0%39,0%51,0%47,0%
Andel smittade utomlands:7,0%16,0%32,0%25,0%32,0%41,0%35,0%46,0%30,0%41,0%39,0%26,0%29,0%35,0%41,0%30,0%34,0%26,0%44,0%41,0%42,0%43,0%31,0%29,0%27,0%
Andel som saknar uppgift:6,0%2,0%2,0%3,0%3,0%1,0%6,0%2,0%4,0%5,0%3,0%5,0%5,0%4,0%1,0%1,0%2,0%18,0%6,0%10,0%6,0%8,0%30,0%20,0%26,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 113 rapporterade fall.

 • 53 (47,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 31 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 24
 2. Spanien - 7
 3. Italien - 4
 4. Turkiet - 3
 5. Grekland - 3
 6. Europa - 3
 7. Portugal - 2
 8. Polen - 2
 9. Tyskland - 1
 10. Ecuador - 1
 11. Frankrike - 1
 12. Utland - 1
 13. Thailand - 1
 14. Tjeckien - 1
 15. Gambia - 1

År 1998

Totalt 94 rapporterade fall.

 • 48 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 17
 2. Grekland - 8
 3. Frankrike - 2
 4. Spanien - 2
 5. Slovenien - 2
 6. Turkiet - 2
 7. Marocko - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Kuba - 1
 10. Thailand - 1
 11. Polen - 1
 12. Danmark - 1
 13. Österrike - 1
 14. Brasilien - 1
 15. Tunisien - 1

År 1999

Totalt 90 rapporterade fall.

 • 35 (39,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 28 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 26
 2. Grekland - 5
 3. Spanien - 4
 4. Tyskland - 3
 5. USA - 2
 6. Polen - 2
 7. Italien - 2
 8. Japan - 1
 9. Slovenien - 1
 10. Egypten - 1
 11. Portugal - 1
 12. Australien - 1
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 14. Turkiet - 1
 15. Tunisien - 1

År 2000

Totalt 82 rapporterade fall.

 • 40 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. - 7
 3. Grekland - 7
 4. Turkiet - 4
 5. Tyskland - 2
 6. Portugal - 2
 7. Italien - 2
 8. USA - 1
 9. Dominikanska republiken - 1
 10. Polen - 1
 11. Estland - 1
 12. Österrike - 1
 13. Kina - 1
 14. Ungern - 1
 15. Indonesien - 1

År 2001

Totalt 84 rapporterade fall.

 • 44 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (42,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. Turkiet - 6
 3. - 5
 4. Grekland - 4
 5. Frankrike - 3
 6. Thailand - 2
 7. Portugal - 2
 8. Polen - 2
 9. Italien - 2
 10. USA - 1
 11. Storbritannien - 1
 12. Ryssland - 1
 13. Dominikanska republiken - 1
 14. Indien - 1

År 2002

Totalt 92 rapporterade fall.

 • 45 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8
 2. Spanien - 7
 3. Grekland - 7
 4. Italien - 6
 5. Ryssland - 4
 6. Thailand - 4
 7. Bulgarien - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Tyskland - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Schweiz - 1
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 13. Madagaskar - 1
 14. Andorra - 1

År 2003

Totalt 80 rapporterade fall.

 • 40 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (44,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 12
 2. Italien - 7
 3. Thailand - 5
 4. - 4
 5. Turkiet - 3
 6. Kroatien - 2
 7. Grekland - 2
 8. Ryssland - 1
 9. Bulgarien - 1
 10. Norge - 1
 11. Tunisien - 1

År 2004

Totalt 111 rapporterade fall.

 • 62 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 20
 2. Portugal - 3
 3. Tyskland - 2
 4. Storbritannien - 2
 5. Spanien - 2
 6. Polen - 2
 7. Danmark - 2
 8. Italien - 2
 9. Kroatien - 1
 10. Belgien - 1
 11. Frankrike - 1
 12. Sri Lanka - 1
 13. Egypten - 1
 14. Thailand - 1
 15. Estland - 1

År 2005

Totalt 107 rapporterade fall.

 • 68 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (34,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Italien - 5
 2. Spanien - 4
 3. - 3
 4. Tyskland - 2
 5. Kroatien - 2
 6. Thailand - 2
 7. Polen - 2
 8. Bulgarien - 2
 9. Norge - 2
 10. Danmark - 2
 11. Turkiet - 2
 12. USA - 1
 13. Slovenien - 1
 14. Asien - 1
 15. Utland - 1

År 2006

Totalt 105 rapporterade fall.

 • 72 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 32 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Italien - 5
 2. Thailand - 4
 3. Grekland - 3
 4. Kroatien - 2
 5. Spanien - 2
 6. Polen - 2
 7. Danmark - 2
 8. Österrike - 2
 9. Tyskland - 1
 10. - 1
 11. Litauen - 1
 12. Frankrike - 1
 13. Portugal - 1
 14. Jordanien - 1
 15. Schweiz - 1

År 2007

Totalt 127 rapporterade fall.

 • 74 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 5
 4. Grekland - 4
 5. Europa - 4
 6. Tyskland - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Indien - 3
 9. - 1
 10. Mexiko - 1
 11. Litauen - 1
 12. Malaysia - 1
 13. Portugal - 1
 14. Bulgarien - 1
 15. Danmark - 1

År 2008

Totalt 153 rapporterade fall.

 • 93 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 53 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 11
 3. Italien - 6
 4. - 5
 5. Tyskland - 2
 6. Frankrike - 2
 7. Kina - 2
 8. Lettland - 2
 9. Turkiet - 2
 10. Ungern - 2
 11. Indien - 2
 12. Förenade arabemiraten - 1
 13. Portugal - 1
 14. Bulgarien - 1
 15. Norge - 1

År 2009

Totalt 126 rapporterade fall.

 • 83 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 37 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Spanien - 5
 3. USA - 3
 4. Grekland - 3
 5. Italien - 3
 6. Frankrike - 2
 7. Thailand - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Tyskland - 2
 10. Kroatien - 1
 11. Ryssland - 1
 12. Saudiarabien - 1
 13. Utland - 1
 14. Kina - 1
 15. Kosovo - 1

År 2010

Totalt 125 rapporterade fall.

 • 86 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 33 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Thailand - 4
 3. Spanien - 3
 4. Turkiet - 3
 5. Italien - 3
 6. Tyskland - 2
 7. Mexiko - 2
 8. Grekland - 2
 9. Indien - 2
 10. Västindien - 1
 11. Argentina - 1
 12. Filippinerna - 1
 13. Kina - 1
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 15. Cypern - 1

År 2011

Totalt 127 rapporterade fall.

 • 74 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (39,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Italien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Turkiet - 7
 4. - 4
 5. Ungern - 4
 6. Kina - 3
 7. Uzbekistan - 2
 8. Grekland - 2
 9. Mexiko - 1
 10. Kap Verde - 1
 11. Storbritannien - 1
 12. Kroatien - 1
 13. Spanien - 1
 14. Tanzania - 1
 15. Tjeckien - 1

År 2012

Totalt 133 rapporterade fall.

 • 72 (54,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 54 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 8
 4. Turkiet - 7
 5. - 6
 6. Tyskland - 2
 7. Grekland - 2
 8. Mexiko - 1
 9. Kroatien - 1
 10. Litauen - 1
 11. Storbritannien - 1
 12. USA - 1
 13. Förenade arabemiraten - 1
 14. Malaysia - 1
 15. Portugal - 1

År 2013

Totalt 128 rapporterade fall.

 • 84 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 6
 2. Italien - 6
 3. - 5
 4. Thailand - 4
 5. Grekland - 3
 6. Turkiet - 3
 7. Mexiko - 2
 8. Förenade arabemiraten - 2
 9. USA - 2
 10. Portugal - 2
 11. Kroatien - 1
 12. Kanada - 1
 13. Polen - 1
 14. Karibien - 1
 15. Kina - 1

År 2014

Totalt 136 rapporterade fall.

 • 71 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (46,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 12
 2. Italien - 9
 3. Thailand - 7
 4. Turkiet - 5
 5. Förenade arabemiraten - 4
 6. - 3
 7. Tyskland - 3
 8. Kina - 2
 9. Bulgarien - 2
 10. Lettland - 2
 11. Indien - 2
 12. Litauen - 1
 13. Kroatien - 1
 14. Dominikanska republiken - 1
 15. Portugal - 1

År 2015

Totalt 166 rapporterade fall.

 • 98 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 58 (35,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 11
 2. - 8
 3. Grekland - 6
 4. Frankrike - 4
 5. Förenade arabemiraten - 4
 6. USA - 4
 7. Spanien - 3
 8. Makedonien - 2
 9. Tyskland - 2
 10. Mexiko - 2
 11. Italien - 2
 12. Litauen - 1
 13. Storbritannien - 1
 14. Kroatien - 1
 15. Serbien - 1

År 2016

Totalt 145 rapporterade fall.

 • 84 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 59 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. Förenade arabemiraten - 8
 3. Thailand - 6
 4. Grekland - 4
 5. Italien - 4
 6. Kroatien - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Frankrike - 2
 9. Mexiko - 2
 10. - 1
 11. Vitryssland - 1
 12. Hong Kong - 1
 13. Dominikanska republiken - 1
 14. Tjeckien - 1
 15. Polen - 1

År 2017

Totalt 196 rapporterade fall.

 • 128 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 10
 2. Italien - 10
 3. Spanien - 7
 4. Kroatien - 4
 5. Thailand - 4
 6. Förenade arabemiraten - 4
 7. - 2
 8. Polen - 2
 9. Tjeckien - 2
 10. Makedonien - 2
 11. Österrike - 2
 12. Storbritannien - 1
 13. Serbien - 1
 14. Frankrike - 1
 15. Dominikanska republiken - 1

År 2018

Totalt 198 rapporterade fall.

 • 142 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 8
 2. Italien - 8
 3. USA - 4
 4. Spanien - 4
 5. Tyskland - 2
 6. Sri Lanka - 2
 7. Cypern - 2
 8. Albanien - 2
 9. - 1
 10. Vitryssland - 1
 11. Kroatien - 1
 12. Litauen - 1
 13. Slovenien - 1
 14. Moldavien - 1
 15. Polen - 1

År 2019

Totalt 193 rapporterade fall.

 • 127 (66,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 61 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Italien - 15
 2. Thailand - 9
 3. Spanien - 7
 4. Turkiet - 6
 5. - 3
 6. Förenade arabemiraten - 3
 7. Kroatien - 3
 8. Kina - 3
 9. Polen - 2
 10. Grekland - 2
 11. Tyskland - 1
 12. USA - 1
 13. Sri Lanka - 1
 14. Kenya - 1
 15. Costa Rica - 1

År 2020

Totalt 135 rapporterade fall.

 • 111 (82,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 6
 2. Spanien - 4
 3. Serbien - 2
 4. Tyskland - 1
 5. - 1
 6. Ecuador - 1
 7. Kroatien - 1
 8. Förenade arabemiraten - 1
 9. Uruguay - 1
 10. Iran - 1
 11. Turkiet - 1
 12. Albanien - 1
 13. Italien - 1

År 2021

Totalt 147 rapporterade fall.

 • 128 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 10
 2. Förenade arabemiraten - 2
 3. Grekland - 2
 4. Spanien - 2
 5. Norge - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Madeira - 1
 9. Polen - 1
 10. Montenegro - 1