Legionellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Legionärssjuka.

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Legionellainfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 216 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 2,1 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en ökning med 29 procent jämfört med 2021 (n=168) men jämförbart med genomsnittet för åren före pandemin (2017–2019; n =196). Medianåldern bland fallen var 72 år (spridning 20–100 år) och 63 procent var män (n=136).

Majoriteten av fallen smittades i Sverige (81 procent) och antalet ökade med 33 procent (n=176) jämfört med genomsnittet för åren 2017–2019 (n=132). Incidensen av fall smittade i Sverige visar en uppåtgående trend med i genomsnitt 7 procent per år (2013–2022; figur 2). Andelen utlandssmittade fall (16 procent) var högre jämfört med 2021 (9 procent), men lägre än före pandemin (30 procent, genomsnitt 2017–2019). Majoriteten av de utlandssmittade fallen smittades i Europa (n=27; 77 procent), med flest fall i Italien (n=5). Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst. Under 2022 rapporterades flest fall under juli (figur 3).

Under 2022 inkom 41 legionellaisolat för artbestämning och typning inom övervakningsprogrammet motsvarande 19 procent av alla rapporterade fall, vilket kan jämföras med 20 procent 2021 (n=34). Majoriteten var L. pneumophila (n=33) följt av L. longbeachae (n=6), L. bozemanii (n=1) och L. feeleii (n=1). För L. pneumophila var serogrupp 1 (n=23) vanligare än serogrupp 2-14 (n=10). Nitton olika sekvenstyper (ST) av L. pneumophila identifierades varav fem stycken (ST1, ST42, ST59, ST93, ST1362) påvisades hos mer än ett fall. ST1 var den vanligast förekommande sekvenstypen (n=10) medan övriga sekvenstyper förekom två eller tre gånger.

Utöver patientisolaten inom övervakningsprogrammet inkom även 14 DNA-eluat från patienter samt isolat från 214 prov från möjliga smittkällor i miljön. För 29 sjukdomsfall var det möjligt att jämföra isolat (alternativt DNA) från patient med epidemiologiskt kopplade isolat från miljön och för 19 av dessa fall kunde en misstänkt smittkälla bekräftas med epidemiologisk typning. Den vanligaste smittkällan var tappvatten, och de flesta hade smittats i hemmet. Fall hade även smittats på hotell och på vårdboende. Övriga smittkällor som identifierades i smittspårningarna var bubbelbad samt elektrisk värmekamin (så kallad ångeld), en tidigare okänd smittkälla.

Två utbrott identifierades under 2022. I det ena insjuknade fyra personer som exponerats för vattenaerosol från en elektrisk värmekamin på ett hotell. Det andra utbrottet orsakades av ett privat bubbelbad där två personer smittades.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och totalt antal smittade under åren 2013–2022.

Antalet legionellafall smittade både i och utanför Sverige har ökat under 2022 jämfört med 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av legionellainfektion för fall smittade i Sverige under åren 2013–2022 samt trendkurva (negativ binomial regression).

Över tid ses en uppåtgående trend av listeriainfektion i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige och utanför Sverige per månad under 2022.

Flest fall smittades i juli. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Legionellainfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 1,26 1 / 0,63 3 / 1,89 3 / 1,89 4 / 2,51 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 2 / 1,28 2 / 1,30
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,69 1 / 0,35 3 / 1,04 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,40 2 / 0,70 3 / 1,07 3 / 1,08
Gotland 0 / 0 1 / 1,63 1 / 1,63 0 / 0 1 / 1,66 5 / 8,38 2 / 3,38 1 / 1,71 2 / 3,45 1 / 1,74 0 / 0
Gävleborg 1 / 0,35 8 / 2,78 12 / 4,18 10 / 3,48 17 / 5,91 19 / 6,61 18 / 6,28 6 / 2,10 9 / 3,16 10 / 3,55 3 / 1,07
Halland 0 / 0 1 / 0,29 5 / 1,46 3 / 0,88 0 / 0 3 / 0,90 5 / 1,52 9 / 2,77 2 / 0,62 7 / 2,22 2 / 0,64
Jämtland 0 / 0 2 / 1,51 4 / 3,01 3 / 2,27 4 / 3,05 2 / 1,53 1 / 0,77 4 / 3,08 3 / 2,33 2 / 1,57 1 / 0,79
Jönköping 0 / 0 3 / 0,81 10 / 2,71 7 / 1,91 16 / 4,38 11 / 3,03 10 / 2,77 13 / 3,64 4 / 1,13 9 / 2,59 8 / 2,32
Kalmar 1 / 0,40 4 / 1,61 8 / 3,23 2 / 0,81 3 / 1,22 6 / 2,44 9 / 3,68 7 / 2,87 5 / 2,06 5 / 2,10 8 / 3,40
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,98 1 / 0,49 2 / 0,99 0 / 0 0 / 0 1 / 0,51 5 / 2,61 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 10 / 4,01 4 / 1,61 5 / 2,00 5 / 2,00 6 / 2,40 4 / 1,60 8 / 3,18 4 / 1,60 8 / 3,20 7 / 2,80
Skåne 1 / 0,07 41 / 2,90 50 / 3,54 36 / 2,57 20 / 1,44 27 / 1,96 24 / 1,76 36 / 2,68 26 / 1,96 28 / 2,15 25 / 1,94
Stockholm 1 / 0,04 48 / 1,97 58 / 2,38 34 / 1,41 29 / 1,21 49 / 2,06 66 / 2,82 48 / 2,08 40 / 1,76 41 / 1,84 28 / 1,27
Södermanland 0 / 0 2 / 0,66 2 / 0,66 1 / 0,33 2 / 0,67 3 / 1,01 3 / 1,02 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,70 6 / 2,14
Uppsala 0 / 0 14 / 3,49 25 / 6,24 20 / 5,06 9 / 2,32 12 / 3,13 11 / 2,92 13 / 3,52 8 / 2,21 7 / 1,98 4 / 1,15
Värmland 0 / 0 6 / 2,11 9 / 3,17 5 / 1,77 5 / 1,77 6 / 2,12 9 / 3,20 2 / 0,71 4 / 1,43 1 / 0,36 9 / 3,28
Västerbotten 0 / 0 2 / 0,72 2 / 0,72 3 / 1,09 3 / 1,10 5 / 1,84 6 / 2,22 4 / 1,49 5 / 1,88 2 / 0,76 1 / 0,38
Västernorrland 0 / 0 4 / 1,64 2 / 0,82 4 / 1,64 1 / 0,41 5 / 2,04 4 / 1,63 1 / 0,41 5 / 2,04 2 / 0,82 4 / 1,65
Västmanland 0 / 0 5 / 1,78 2 / 0,71 2 / 0,72 0 / 0 3 / 1,09 1 / 0,37 5 / 1,84 4 / 1,49 9 / 3,41 4 / 1,53
Västra Götaland 2 / 0,11 22 / 1,25 13 / 0,74 18 / 1,03 8 / 0,46 16 / 0,93 16 / 0,94 23 / 1,36 13 / 0,78 14 / 0,85 15 / 0,92
Örebro 0 / 0 4 / 1,30 1 / 0,32 3 / 0,98 4 / 1,31 1 / 0,33 1 / 0,33 4 / 1,34 4 / 1,36 5 / 1,72 2 / 0,69
Östergötland 0 / 0 2 / 0,42 5 / 1,06 6 / 1,28 1 / 0,21 5 / 1,07 7 / 1,52 7 / 1,53 4 / 0,88 3 / 0,67 4 / 0,90
Totalt 6 / 0,06 182 / 1,73 216 / 2,05 168 / 1,61 135 / 1,30 193 / 1,87 198 / 1,94 196 / 1,94 146 / 1,46 166 / 1,69 136 / 1,40

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.5% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7%
5 - 9 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.8%
10 - 14 0.5% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 - 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.0% 4.5% 0.0% 0.9% 0.0% 1.8% 3.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
20 - 29 2.7% 2.3% 0.5% 2.2% 2.0% 1.0% 0.5% 0.0% 4.8% 2.2% 4.6% 0.0% 2.3% 1.6% 1.5% 1.3% 0.0% 1.9% 2.8% 4.5% 0.0% 2.1% 2.3% 1.2% 4.4% 3.1% 0.0%
30 - 39 3.2% 3.2% 0.5% 2.2% 2.5% 4.5% 2.0% 2.0% 3.0% 1.4% 3.9% 3.0% 2.3% 3.2% 3.1% 5.8% 3.9% 2.8% 3.7% 3.6% 3.7% 3.2% 4.7% 2.4% 10.0% 3.1% 9.7%
40 - 49 6.0% 4.1% 4.1% 7.4% 4.1% 4.5% 7.1% 6.8% 11.4% 10.2% 7.0% 8.2% 9.4% 5.6% 11.9% 7.8% 9.4% 5.7% 14.0% 5.4% 12.5% 11.9% 7.1% 7.3% 17.7% 13.8% 11.5%
50 - 59 14.8% 16.2% 13.0% 11.8% 14.5% 17.6% 16.3% 21.9% 18.0% 21.3% 14.8% 21.8% 18.8% 20.8% 14.2% 15.6% 28.3% 29.5% 28.9% 29.7% 28.7% 28.2% 28.5% 29.2% 24.4% 31.9% 23.0%
60 - 69 27.4% 19.4% 22.6% 18.5% 26.9% 29.7% 31.6% 27.3% 24.0% 22.0% 28.9% 39.0% 38.5% 32.0% 35.7% 35.2% 24.4% 27.6% 18.6% 19.8% 23.7% 28.2% 20.2% 19.5% 14.4% 18.0% 23.0%
70 - 79 27.4% 28.7% 35.7% 29.6% 33.6% 28.7% 30.1% 24.6% 26.5% 29.4% 25.0% 20.3% 18.1% 24.0% 17.4% 20.2% 22.0% 18.0% 19.6% 23.4% 16.2% 15.2% 23.8% 30.4% 20.0% 20.2% 20.3%
80+ 17.5% 25.9% 22.6% 25.1% 15.0% 12.1% 10.2% 17.1% 12.0% 12.5% 14.8% 6.0% 9.4% 12.0% 15.0% 7.8% 11.8% 13.3% 11.2% 9.9% 11.2% 9.7% 13.0% 8.5% 8.8% 9.5% 8.8%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 57.6% 62.9% 70.8% 69.6% 66.3% 66.1% 68.8% 66.4% 69.8% 66.1% 63.2% 65.4% 68.5% 61.6% 62.6% 71.2% 66.9% 64.7% 70.0% 64.8% 60.0% 73.9% 72.6% 65.8% 63.3% 73.4% 68.1%
Kvinna 42.3% 37.0% 29.1% 30.3% 33.6% 33.8% 31.1% 33.5% 30.1% 33.8% 36.7% 34.5% 31.4% 38.4% 37.3% 28.7% 33.0% 35.2% 29.9% 35.1% 40.0% 26.0% 27.3% 34.1% 36.6% 26.5% 30.9%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 100.0% 76.0% 82.0% 88.0% 82.0% 66.0% 72.0% 65.0% 58.0% 59.0% 52.0% 66.0% 54.0% 58.0% 69.0% 66.0% 61.0% 58.0% 69.0% 64.0% 56.0% 50.0% 49.0% 52.0% 49.0% 39.0% 51.0% 47.0%
Andel smittade utomlands: 0.0% 23.0% 16.0% 9.0% 16.0% 32.0% 25.0% 32.0% 40.0% 35.0% 46.0% 30.0% 41.0% 39.0% 26.0% 29.0% 35.0% 41.0% 30.0% 34.0% 26.0% 44.0% 41.0% 42.0% 43.0% 31.0% 29.0% 27.0%
Andel som saknar uppgift: 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 3.0% 2.0% 6.0% 2.0% 4.0% 5.0% 3.0% 5.0% 5.0% 4.0% 1.0% 1.0% 2.0% 18.0% 6.0% 10.0% 6.0% 8.0% 30.0% 20.0% 26.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 6 rapporterade fall
 • 6 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2023

Totalt 182 rapporterade fall
 • 138 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 41 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 10
 2. Turkiet - 5
 3. Italien - 5
 4. Förenade arabemiraten - 3
 5. Spanien - 3
 6. Tyskland - 2
 7. Kroatien - 2
 8. Grekland - 2
 9. Storbritannien - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Libanon - 1
 12. Kenya - 1
 13. Polen - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2022

Totalt 216 rapporterade fall
 • 177 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Förenade arabemiraten - 4
 3. Spanien - 3
 4. Tyskland - 2
 5. Libanon - 2
 6. Thailand - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Grekland - 2
 9. Kroatien - 1
 10. Kanada - 1
 11. Serbien - 1
 12. Rumänien - 1
 13. Uzbekistan - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2021

Totalt 168 rapporterade fall
 • 147 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 4
 2. Förenade arabemiraten - 2
 3. Grekland - 2
 4. Polen - 2
 5. Norge - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Madeira - 1
 9. Montenegro - 1

År 2020

Totalt 135 rapporterade fall
 • 111 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 6
 2. Spanien - 4
 3. Serbien - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Ecuador - 1
 6. Kroatien - 1
 7. Förenade arabemiraten - 1
 8. Uruguay - 1
 9. Iran - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Albanien - 1
 12. Italien - 1

År 2019

Totalt 193 rapporterade fall
 • 127 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 61 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 15
 2. Thailand - 9
 3. Spanien - 7
 4. Turkiet - 6
 5. Förenade arabemiraten - 3
 6. Kroatien - 3
 7. Kina - 3
 8. Polen - 2
 9. Grekland - 2
 10. Tyskland - 1
 11. USA - 1
 12. Sri Lanka - 1
 13. Kenya - 1
 14. Costa Rica - 1

År 2018

Totalt 198 rapporterade fall
 • 142 (72.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 8
 2. Italien - 8
 3. USA - 4
 4. Spanien - 4
 5. Tyskland - 2
 6. Sri Lanka - 2
 7. Cypern - 2
 8. Albanien - 2
 9. Vitryssland - 1
 10. Kroatien - 1
 11. Litauen - 1
 12. Slovenien - 1
 13. Moldavien - 1
 14. Polen - 1

År 2017

Totalt 196 rapporterade fall
 • 128 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 10
 2. Italien - 10
 3. Spanien - 7
 4. Kroatien - 4
 5. Thailand - 4
 6. Förenade arabemiraten - 4
 7. Polen - 2
 8. Tjeckien - 2
 9. Makedonien - 2
 10. Österrike - 2
 11. Storbritannien - 1
 12. Serbien - 1
 13. Frankrike - 1
 14. Dominikanska republiken - 1

År 2016

Totalt 146 rapporterade fall
 • 85 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 59 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Förenade arabemiraten - 8
 3. Thailand - 6
 4. Grekland - 4
 5. Italien - 4
 6. Kroatien - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Frankrike - 2
 9. Mexiko - 2
 10. Vitryssland - 1
 11. Hong Kong - 1
 12. Dominikanska republiken - 1
 13. Tjeckien - 1
 14. Polen - 1

År 2015

Totalt 166 rapporterade fall
 • 98 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 58 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 11
 2. Grekland - 6
 3. Frankrike - 4
 4. Förenade arabemiraten - 4
 5. USA - 4
 6. Spanien - 3
 7. Makedonien - 2
 8. Tyskland - 2
 9. Mexiko - 2
 10. Italien - 2
 11. Litauen - 1
 12. Storbritannien - 1
 13. Kroatien - 1
 14. Serbien - 1

År 2014

Totalt 136 rapporterade fall
 • 71 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (46.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 12
 2. Italien - 9
 3. Thailand - 7
 4. Turkiet - 5
 5. Förenade arabemiraten - 4
 6. Tyskland - 3
 7. Kina - 2
 8. Bulgarien - 2
 9. Lettland - 2
 10. Indien - 2
 11. Litauen - 1
 12. Kroatien - 1
 13. Dominikanska republiken - 1
 14. Portugal - 1

År 2013

Totalt 128 rapporterade fall
 • 84 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 6
 2. Italien - 6
 3. Thailand - 4
 4. Grekland - 3
 5. Turkiet - 3
 6. Mexiko - 2
 7. Förenade arabemiraten - 2
 8. USA - 2
 9. Portugal - 2
 10. Kroatien - 1
 11. Kanada - 1
 12. Polen - 1
 13. Karibien - 1
 14. Kina - 1

År 2012

Totalt 133 rapporterade fall
 • 72 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 54 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 8
 4. Turkiet - 7
 5. Tyskland - 2
 6. Grekland - 2
 7. Mexiko - 1
 8. Kroatien - 1
 9. Litauen - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. USA - 1
 12. Förenade arabemiraten - 1
 13. Malaysia - 1
 14. Portugal - 1

År 2011

Totalt 127 rapporterade fall
 • 74 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (39.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Turkiet - 7
 4. Ungern - 4
 5. Kina - 3
 6. Uzbekistan - 2
 7. Grekland - 2
 8. Mexiko - 1
 9. Kap Verde - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Kroatien - 1
 12. Spanien - 1
 13. Tanzania - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2010

Totalt 125 rapporterade fall
 • 86 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 33 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 4
 2. Spanien - 3
 3. Turkiet - 3
 4. Italien - 3
 5. Tyskland - 2
 6. Mexiko - 2
 7. Grekland - 2
 8. Indien - 2
 9. Västindien - 1
 10. Argentina - 1
 11. Filippinerna - 1
 12. Kina - 1
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 14. Cypern - 1

År 2009

Totalt 126 rapporterade fall
 • 83 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 37 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 5
 2. USA - 3
 3. Grekland - 3
 4. Italien - 3
 5. Frankrike - 2
 6. Thailand - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 2
 9. Kroatien - 1
 10. Ryssland - 1
 11. Saudiarabien - 1
 12. Utland - 1
 13. Kina - 1
 14. Kosovo - 1

År 2008

Totalt 153 rapporterade fall
 • 93 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 53 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 11
 3. Italien - 6
 4. Tyskland - 2
 5. Frankrike - 2
 6. Kina - 2
 7. Lettland - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Ungern - 2
 10. Indien - 2
 11. Förenade arabemiraten - 1
 12. Portugal - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Norge - 1

År 2007

Totalt 127 rapporterade fall
 • 74 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 5
 4. Grekland - 4
 5. Europa - 4
 6. Tyskland - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Indien - 3
 9. Mexiko - 1
 10. Litauen - 1
 11. Malaysia - 1
 12. Portugal - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Danmark - 1

År 2006

Totalt 105 rapporterade fall
 • 72 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 32 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Thailand - 4
 3. Grekland - 3
 4. Kroatien - 2
 5. Spanien - 2
 6. Polen - 2
 7. Danmark - 2
 8. Österrike - 2
 9. Tyskland - 1
 10. Litauen - 1
 11. Frankrike - 1
 12. Portugal - 1
 13. Jordanien - 1
 14. Schweiz - 1

År 2005

Totalt 107 rapporterade fall
 • 68 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (34.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Spanien - 4
 3. Tyskland - 2
 4. Kroatien - 2
 5. Thailand - 2
 6. Polen - 2
 7. Bulgarien - 2
 8. Norge - 2
 9. Danmark - 2
 10. Turkiet - 2
 11. USA - 1
 12. Slovenien - 1
 13. Asien - 1
 14. Utland - 1

År 2004

Totalt 111 rapporterade fall
 • 62 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Portugal - 3
 2. Tyskland - 2
 3. Storbritannien - 2
 4. Spanien - 2
 5. Polen - 2
 6. Danmark - 2
 7. Italien - 2
 8. Kroatien - 1
 9. Belgien - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Sri Lanka - 1
 12. Egypten - 1
 13. Thailand - 1
 14. Estland - 1

År 2003

Totalt 80 rapporterade fall
 • 40 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (44.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 12
 2. Italien - 7
 3. Thailand - 5
 4. Turkiet - 3
 5. Kroatien - 2
 6. Grekland - 2
 7. Ryssland - 1
 8. Bulgarien - 1
 9. Norge - 1
 10. Tunisien - 1

År 2002

Totalt 92 rapporterade fall
 • 45 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 7
 2. Grekland - 7
 3. Italien - 6
 4. Ryssland - 4
 5. Thailand - 4
 6. Bulgarien - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Frankrike - 1
 10. Schweiz - 1
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 12. Madagaskar - 1
 13. Andorra - 1

År 2001

Totalt 84 rapporterade fall
 • 44 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Turkiet - 6
 3. Grekland - 4
 4. Frankrike - 3
 5. Thailand - 2
 6. Portugal - 2
 7. Polen - 2
 8. Italien - 2
 9. USA - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Ryssland - 1
 12. Dominikanska republiken - 1
 13. Indien - 1

År 2000

Totalt 82 rapporterade fall
 • 40 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Grekland - 7
 3. Turkiet - 4
 4. Tyskland - 2
 5. Portugal - 2
 6. Italien - 2
 7. USA - 1
 8. Dominikanska republiken - 1
 9. Polen - 1
 10. Estland - 1
 11. Österrike - 1
 12. Kina - 1
 13. Ungern - 1
 14. Indonesien - 1

År 1999

Totalt 90 rapporterade fall
 • 35 (39.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 28 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 5
 2. Spanien - 4
 3. Tyskland - 3
 4. USA - 2
 5. Polen - 2
 6. Italien - 2
 7. Japan - 1
 8. Slovenien - 1
 9. Egypten - 1
 10. Portugal - 1
 11. Australien - 1
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 13. Turkiet - 1
 14. Tunisien - 1

År 1998

Totalt 94 rapporterade fall
 • 48 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 8
 2. Frankrike - 2
 3. Spanien - 2
 4. Slovenien - 2
 5. Turkiet - 2
 6. Marocko - 2
 7. Tyskland - 1
 8. Kuba - 1
 9. Thailand - 1
 10. Polen - 1
 11. Danmark - 1
 12. Österrike - 1
 13. Brasilien - 1
 14. Tunisien - 1

År 1997

Totalt 113 rapporterade fall
 • 53 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 31 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (26.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 7
 2. Italien - 4
 3. Turkiet - 3
 4. Grekland - 3
 5. Europa - 3
 6. Portugal - 2
 7. Polen - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Ecuador - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Utland - 1
 12. Thailand - 1
 13. Tjeckien - 1
 14. Gambia - 1