Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/01/0,633/1,880/00/00/01/0,641/0,650/03/1,970/0
Dalarna 0/00/02/0,691/0,351/0,351/0,351/0,363/1,080/01/0,362/0,72
Gotland 0/00/01/1,680/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/03/1,041/0,351/0,353/1,051/0,354/1,420/00/03/1,083/1,09
Halland 1/0,300/01/0,301/0,303/0,921/0,313/0,951/0,321/0,332/0,662/0,66
Jämtland 0/00/02/1,530/01/0,773/2,331/0,790/02/1,583/2,381/0,79
Jönköping 0/01/0,273/0,831/0,287/1,962/0,571/0,294/1,161/0,290/01/0,30
Kalmar 0/01/0,413/1,221/0,413/1,232/0,830/02/0,850/01/0,430/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,050/01/0,530/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,401/0,401/0,401/0,401/0,401/0,401/0,402/0,801/0,40
Skåne 3/0,224/0,295/0,366/0,4412/0,896/0,459/0,6912/0,936/0,479/0,715/0,40
Stockholm 2/0,086/0,2516/0,6716/0,6812/0,5220/0,8820/0,9018/0,8211/0,5112/0,5619/0,91
Södermanland 0/02/0,671/0,341/0,340/00/00/02/0,711/0,360/01/0,37
Uppsala 0/02/0,516/1,562/0,533/0,812/0,551/0,280/02/0,583/0,881/0,30
Värmland 2/0,710/02/0,714/1,420/02/0,720/01/0,360/00/02/0,73
Västerbotten 0/00/01/0,374/1,481/0,372/0,751/0,381/0,381/0,382/0,771/0,39
Västernorrland 0/00/01/0,410/01/0,414/1,630/03/1,231/0,414/1,650/0
Västmanland 0/00/00/01/0,371/0,371/0,370/03/1,151/0,390/01/0,39
Västra Götaland 1/0,060/08/0,466/0,359/0,536/0,366/0,368/0,498/0,505/0,315/0,31
Örebro 0/00/01/0,331/0,331/0,334/1,365/1,721/0,350/03/1,064/1,42
Östergötland 1/0,211/0,213/0,642/0,433/0,661/0,222/0,451/0,231/0,231/0,230/0
Totalt10/0,1021/0,2061/0,5949/0,4862/0,6159/0,5958/0,5962/0,6438/0,3954/0,5749/0,52