Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge1/0,623/1,870/00/00/01/0,631/0,640/03/1,960/00/0
Dalarna0/02/0,691/0,341/0,341/0,351/0,353/1,070/01/0,362/0,721/0,36
Gotland0/01/1,670/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg3/1,042/0,691/0,343/1,052/0,704/1,410/00/03/1,083/1,080/0
Halland0/01/0,291/0,303/0,921/0,313/0,951/0,321/0,322/0,652/0,663/1,00
Jämtland0/01/0,760/01/0,773/2,331/0,780/02/1,583/2,371/0,792/1,57
Jönköping1/0,273/0,821/0,277/1,952/0,561/0,284/1,161/0,290/01/0,290/0
Kalmar1/0,403/1,221/0,403/1,232/0,820/02/0,840/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/02/1,040/01/0,530/00/00/0
Norrbotten0/01/0,391/0,391/0,391/0,391/0,400/01/0,402/0,801/0,401/0,40
Skåne4/0,295/0,366/0,4412/0,896/0,459/0,6912/0,936/0,4710/0,795/0,392/0,16
Stockholm5/0,2116/0,6716/0,6812/0,5120/0,8820/0,8919/0,8611/0,5012/0,5619/0,919/0,43
Södermanland2/0,671/0,331/0,330/00/00/02/0,711/0,360/01/0,360/0
Uppsala2/0,526/1,562/0,533/0,811/0,271/0,280/02/0,573/0,871/0,293/0,89
Värmland0/02/0,704/1,420/02/0,710/01/0,360/00/02/0,730/0
Västerbotten0/01/0,364/1,481/0,372/0,751/0,371/0,381/0,382/0,761/0,381/0,38
Västernorrland0/01/0,400/01/0,404/1,620/03/1,231/0,414/1,650/01/0,41
Västmanland0/00/01/0,361/0,361/0,370/03/1,141/0,380/01/0,391/0,39
Västra Götaland0/08/0,466/0,359/0,536/0,356/0,368/0,498/0,495/0,315/0,315/0,31
Örebro0/01/0,321/0,331/0,334/1,355/1,711/0,340/03/1,054/1,423/1,07
Östergötland1/0,213/0,642/0,433/0,651/0,222/0,441/0,221/0,221/0,230/01/0,23
Totalt20/0,1961/0,5949/0,4762/0,6159/0,5958/0,5862/0,6338/0,3954/0,5649/0,5133/0,35