Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,360/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,36
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,660/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,080/01/0,080/00/00/03/0,240/00/00/0
Stockholm 1/0,050/01/0,052/0,103/0,142/0,101/0,052/0,102/0,101/0,054/0,190/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/00/0
Värmland 0/01/0,370/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västerbotten 0/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/01/0,060/00/00/01/0,060/02/0,131/0,06
Örebro 0/00/00/01/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt1/0,013/0,033/0,033/0,037/0,074/0,041/0,013/0,038/0,087/0,076/0,063/0,03