Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/02/0,70
Halland0/00/00/01/0,310/01/0,311/0,310/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,78
Jönköping0/00/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne0/00/00/00/00/03/0,230/01/0,070/01/0,073/0,231/0,07
Stockholm1/0,042/0,080/00/01/0,042/0,080/08/0,352/0,083/0,131/0,040/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/01/0,061/0,061/0,062/0,121/0,060/00/0
Örebro0/01/0,341/0,340/01/0,340/00/01/0,341/0,340/00/00/0
Östergötland0/01/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/0
Totalt1/0,014/0,042/0,021/0,012/0,027/0,073/0,0313/0,139/0,097/0,074/0,045/0,05