Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge1/0,621/0,620/00/00/00/01/0,640/00/00/00/0
Dalarna2/0,691/0,340/03/1,041/0,352/0,710/03/1,083/1,083/1,081/0,36
Gotland1/1,674/6,702/3,371/1,702/3,441/1,740/00/01/1,742/3,480/0
Gävleborg10/3,4717/5,9115/5,233/1,057/2,456/2,123/1,077/2,517/2,533/1,087/2,53
Halland0/00/04/1,216/1,841/0,314/1,271/0,322/0,654/1,311/0,330/0
Jämtland3/2,291/0,761/0,763/2,310/01/0,781/0,781/0,791/0,790/04/3,15
Jönköping13/3,578/2,208/2,216/1,672/0,568/2,294/1,161/0,293/0,882/0,594/1,18
Kalmar2/0,813/1,227/2,863/1,233/1,235/2,104/1,692/0,851/0,420/01/0,42
Kronoberg0/02/0,990/00/01/0,512/1,040/01/0,530/02/1,082/1,08
Norrbotten6/2,394/1,592/0,795/1,982/0,793/1,206/2,408/3,206/2,413/1,203/1,20
Skåne14/1,0122/1,5918/1,3224/1,7820/1,5018/1,3813/1,0018/1,4112/0,9512/0,9512/0,96
Stockholm16/0,6733/1,3850/2,1335/1,5120/0,8820/0,899/0,4010/0,4610/0,4715/0,7114/0,68
Södermanland0/02/0,672/0,670/01/0,342/0,704/1,421/0,362/0,720/00/0
Uppsala3/0,786/1,568/2,1210/2,716/1,665/1,414/1,144/1,155/1,467/2,065/1,48
Värmland4/1,413/1,064/1,422/0,712/0,710/08/2,912/0,732/0,731/0,361/0,36
Västerbotten1/0,364/1,472/0,743/1,113/1,121/0,370/04/1,534/1,535/1,922/0,77
Västernorrland1/0,404/1,634/1,620/01/0,402/0,821/0,412/0,822/0,822/0,8210/4,11
Västmanland0/03/1,080/04/1,473/1,129/3,401/0,380/00/02/0,784/1,58
Västra Götaland8/0,467/0,4010/0,5814/0,827/0,418/0,487/0,4215/0,928/0,499/0,5612/0,75
Örebro2/0,650/00/03/1,000/00/01/0,340/00/00/02/0,71
Östergötland0/02/0,425/1,083/0,653/0,661/0,223/0,673/0,681/0,235/1,152/0,46
Totalt87/0,84127/1,22142/1,38128/1,2685/0,8598/0,9971/0,7284/0,8772/0,7574/0,7886/0,91