Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,360/00/00/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/01/1,740/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,360/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,301/0,300/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,080/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/01/0,401/0,400/00/00/00/0
Skåne 0/00/02/0,161/0,082/0,160/01/0,080/02/0,162/0,160/01/0,08
Stockholm 1/0,051/0,050/02/0,102/0,101/0,050/01/0,050/03/0,143/0,142/0,10
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,300/00/01/0,300/01/0,301/0,300/01/0,30
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/01/0,390/02/0,772/0,770/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/00/01/0,390/00/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,062/0,131/0,060/00/00/01/0,062/0,131/0,061/0,06
Örebro 0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,231/0,230/01/0,230/01/0,231/0,230/0
Totalt3/0,031/0,015/0,056/0,0610/0,115/0,057/0,075/0,059/0,0912/0,135/0,056/0,06