Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,710/01/0,360/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,320/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/01/0,290/01/0,290/01/0,290/00/01/0,290/00/0
Kalmar 1/0,420/01/0,420/01/0,420/01/0,420/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 2/0,800/00/00/00/00/01/0,402/0,800/01/0,400/00/0
Skåne 0/02/0,160/02/0,160/00/01/0,081/0,085/0,390/00/02/0,16
Stockholm 0/00/00/00/01/0,050/00/02/0,091/0,052/0,090/03/0,14
Södermanland 0/00/00/00/02/0,710/00/00/00/00/01/0,361/0,36
Uppsala 0/01/0,290/00/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,29
Värmland 0/00/01/0,360/01/0,361/0,362/0,730/01/0,362/0,730/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,76
Västra Götaland 0/02/0,120/01/0,061/0,062/0,120/00/00/00/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,231/0,230/00/01/0,23
Totalt3/0,035/0,053/0,033/0,039/0,096/0,066/0,066/0,0610/0,106/0,064/0,0410/0,10