Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,350/00/00/02/0,702/0,701/0,350/00/00/0
Halland0/00/01/0,310/00/00/00/00/01/0,311/0,310/01/0,31
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,780/00/00/00/0
Jönköping1/0,281/0,280/00/01/0,281/0,281/0,280/01/0,280/02/0,570/0
Kalmar1/0,421/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,421/0,42
Kronoberg1/0,520/00/00/01/0,520/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,400/01/0,40
Skåne1/0,071/0,073/0,231/0,073/0,231/0,071/0,071/0,070/02/0,152/0,152/0,15
Stockholm0/00/00/02/0,083/0,130/04/0,172/0,081/0,043/0,132/0,083/0,13
Södermanland0/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,280/01/0,281/0,281/0,281/0,280/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland1/0,370/00/00/01/0,371/0,370/01/0,370/02/0,752/0,751/0,37
Västra Götaland0/01/0,061/0,061/0,061/0,061/0,060/00/00/02/0,120/01/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt6/0,065/0,056/0,066/0,0610/0,106/0,0610/0,109/0,097/0,0712/0,1211/0,1110/0,10