Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,630/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/01/1,681/1,681/1,680/00/01/1,680/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,351/0,355/1,743/1,040/05/1,742/0,700/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,761/0,760/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,280/01/0,280/00/02/0,550/01/0,280/00/01/0,281/0,28
Kalmar 0/00/01/0,410/00/00/00/01/0,410/00/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,500/00/00/00/00/00/01/0,500/0
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,401/0,400/00/00/00/00/02/0,80
Skåne 4/0,290/02/0,150/03/0,224/0,293/0,220/02/0,152/0,152/0,150/0
Stockholm 1/0,043/0,131/0,042/0,081/0,047/0,292/0,086/0,256/0,253/0,131/0,040/0
Södermanland 0/00/00/00/00/01/0,340/00/01/0,340/00/00/0
Uppsala 2/0,520/01/0,260/00/00/00/00/00/02/0,520/01/0,26
Värmland 0/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/01/0,350/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/02/0,741/0,371/0,370/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,120/01/0,060/00/00/00/00/00/01/0,062/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,210/00/00/01/0,210/00/00/00/00/00/00/0
Totalt11/0,115/0,057/0,075/0,0510/0,1021/0,2014/0,1413/0,139/0,0915/0,1510/0,107/0,07