Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,651/0,651/0,650/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/02/0,720/00/0
Gotland1/1,740/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,360/01/0,361/0,362/0,721/0,360/02/0,722/0,721/0,361/0,360/0
Halland1/0,320/01/0,321/0,320/01/0,320/00/00/01/0,321/0,320/0
Jämtland0/01/0,790/00/00/00/00/00/02/1,581/0,790/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/02/0,58
Kalmar0/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,401/0,401/0,400/00/01/0,401/0,400/01/0,401/0,401/0,400/0
Skåne1/0,070/03/0,231/0,071/0,073/0,234/0,310/04/0,312/0,153/0,231/0,07
Stockholm2/0,092/0,091/0,042/0,092/0,091/0,041/0,042/0,091/0,041/0,046/0,282/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Uppsala1/0,290/01/0,290/01/0,291/0,291/0,290/03/0,870/00/03/0,87
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,360/0
Västerbotten0/01/0,380/00/00/00/01/0,380/01/0,382/0,760/01/0,38
Västernorrland0/01/0,410/00/00/03/1,230/01/0,410/00/00/01/0,41
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,060/00/02/0,122/0,121/0,062/0,120/02/0,121/0,061/0,06
Örebro0/00/00/00/02/0,700/00/00/00/01/0,350/00/0
Östergötland0/00/01/0,230/00/00/00/00/00/00/01/0,230/0
Totalt10/0,107/0,0710/0,106/0,0612/0,1213/0,1310/0,108/0,0814/0,1416/0,1616/0,1611/0,11