Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/00/0
Gotland 1/1,750/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/02/0,721/0,360/00/02/0,721/0,361/0,361/0,360/0
Halland 1/0,330/00/01/0,330/00/00/00/00/01/0,331/0,330/0
Jämtland 0/01/0,790/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/02/0,59
Kalmar 0/00/00/00/00/00/01/0,430/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/01/0,400/00/01/0,400/00/01/0,401/0,401/0,400/0
Skåne 1/0,080/03/0,241/0,080/01/0,082/0,160/01/0,080/03/0,240/0
Stockholm 1/0,051/0,050/00/01/0,051/0,050/00/00/01/0,054/0,190/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Uppsala 0/00/01/0,290/00/01/0,290/00/01/0,290/00/02/0,58
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/01/0,370/0
Västerbotten 0/01/0,380/00/00/00/00/00/00/02/0,770/01/0,38
Västernorrland 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,061/0,060/00/01/0,060/01/0,062/0,120/00/01/0,061/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/01/0,230/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,075/0,056/0,064/0,044/0,044/0,044/0,045/0,054/0,049/0,0913/0,147/0,07