Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,351/0,350/00/01/0,352/0,711/0,350/01/0,350/00/00/0
Halland1/0,321/0,320/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,32
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,790/00/01/0,790/01/0,790/0
Jönköping0/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,291/0,29
Kalmar0/00/01/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/01/0,53
Norrbotten1/0,402/0,802/0,800/00/02/0,800/01/0,400/01/0,401/0,400/0
Skåne3/0,232/0,152/0,151/0,074/0,312/0,155/0,392/0,153/0,232/0,150/00/0
Stockholm2/0,091/0,041/0,041/0,042/0,092/0,091/0,042/0,093/0,133/0,132/0,091/0,04
Södermanland1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Uppsala0/00/01/0,282/0,570/00/02/0,570/00/01/0,280/01/0,28
Värmland0/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten1/0,380/00/00/00/02/0,762/0,760/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,410/01/0,411/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland1/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,062/0,121/0,060/01/0,060/03/0,181/0,065/0,304/0,243/0,182/0,12
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,222/0,450/01/0,220/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt13/0,1312/0,129/0,096/0,0611/0,1113/0,1314/0,147/0,0713/0,1312/0,1210/0,108/0,08