Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,361/0,360/00/01/0,362/0,721/0,360/01/0,360/00/00/0
Halland 1/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,33
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,790/00/01/0,790/01/0,790/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,291/0,29
Kalmar 1/0,430/01/0,430/01/0,430/00/00/00/00/00/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/01/0,53
Norrbotten 1/0,402/0,802/0,800/00/02/0,800/01/0,400/01/0,401/0,400/0
Skåne 3/0,242/0,162/0,161/0,084/0,312/0,165/0,392/0,163/0,242/0,160/00/0
Stockholm 2/0,091/0,051/0,051/0,052/0,092/0,091/0,052/0,093/0,143/0,142/0,091/0,05
Södermanland 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Uppsala 0/00/01/0,292/0,580/00/02/0,580/00/01/0,290/01/0,29
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,370/01/0,370/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,380/00/00/00/02/0,772/0,770/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/01/0,411/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 1/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,121/0,060/01/0,060/03/0,191/0,065/0,314/0,253/0,192/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/02/0,460/01/0,230/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt13/0,1312/0,129/0,096/0,0611/0,1113/0,1314/0,157/0,0713/0,1312/0,1210/0,108/0,08