Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,361/0,360/00/01/0,362/0,721/0,360/01/0,360/00/00/0
Halland 1/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,430/01/0,430/00/00/00/00/00/00/00/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,53
Norrbotten 0/02/0,801/0,400/00/02/0,800/01/0,400/01/0,401/0,400/0
Skåne 3/0,242/0,162/0,160/02/0,162/0,163/0,241/0,083/0,240/00/00/0
Stockholm 2/0,091/0,051/0,050/00/02/0,090/01/0,051/0,050/01/0,051/0,05
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Uppsala 0/00/01/0,291/0,290/00/01/0,290/00/01/0,290/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,370/01/0,370/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,380/00/00/00/01/0,382/0,770/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,061/0,060/01/0,060/03/0,191/0,062/0,122/0,123/0,191/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/02/0,460/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt9/0,0911/0,118/0,081/0,016/0,0611/0,1110/0,105/0,058/0,084/0,047/0,074/0,04