Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,650/01/0,650/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,362/0,720/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,710/01/0,360/0
Halland 0/00/00/01/0,320/01/0,320/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/01/0,291/0,291/0,291/0,290/01/0,290/00/01/0,292/0,580/0
Kalmar 1/0,421/0,422/0,850/02/0,850/02/0,850/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 2/0,800/00/00/01/0,400/01/0,402/0,800/01/0,400/01/0,40
Skåne 0/02/0,161/0,082/0,161/0,082/0,162/0,162/0,166/0,472/0,161/0,084/0,31
Stockholm 1/0,050/05/0,230/04/0,180/00/05/0,233/0,145/0,230/04/0,18
Södermanland 1/0,360/00/01/0,362/0,710/00/00/00/00/01/0,361/0,36
Uppsala 0/01/0,290/00/00/01/0,290/00/00/00/00/01/0,29
Värmland 0/01/0,361/0,360/01/0,361/0,362/0,730/01/0,362/0,730/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/01/0,411/0,410/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,380/00/01/0,380/00/01/0,382/0,76
Västra Götaland 0/02/0,121/0,061/0,062/0,123/0,181/0,061/0,060/00/03/0,181/0,06
Örebro 0/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,231/0,231/0,230/01/0,23
Totalt5/0,059/0,0911/0,116/0,0618/0,1810/0,109/0,0914/0,1414/0,1415/0,1510/0,1015/0,15