Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,631/0,630/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,350/00/01/0,351/0,350/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,350/00/00/02/0,702/0,702/0,701/0,350/02/0,70
Halland0/00/01/0,311/0,310/01/0,311/0,310/01/0,311/0,310/01/0,31
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,780/00/00/01/0,78
Jönköping1/0,281/0,280/00/01/0,281/0,282/0,570/01/0,280/02/0,570/0
Kalmar1/0,421/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,421/0,42
Kronoberg1/0,520/00/01/0,521/0,520/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten0/00/00/00/01/0,401/0,400/00/01/0,404/1,600/01/0,40
Skåne1/0,072/0,153/0,231/0,073/0,234/0,301/0,072/0,150/03/0,235/0,383/0,23
Stockholm1/0,042/0,080/02/0,084/0,172/0,084/0,1710/0,443/0,137/0,313/0,133/0,13
Södermanland0/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,280/00/01/0,280/01/0,281/0,281/0,282/0,560/0
Värmland0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/01/0,371/0,370/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland1/0,370/00/00/01/0,371/0,370/01/0,370/02/0,752/0,751/0,37
Västra Götaland0/01/0,061/0,061/0,061/0,062/0,121/0,061/0,062/0,123/0,180/01/0,06
Örebro0/01/0,341/0,340/01/0,340/00/01/0,341/0,340/00/00/0
Östergötland1/0,221/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/0
Totalt7/0,0711/0,118/0,088/0,0813/0,1314/0,1414/0,1422/0,2216/0,1622/0,2216/0,1615/0,15