Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,641/0,640/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,360/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/02/0,712/0,712/0,711/0,350/02/0,71
Halland 0/00/01/0,321/0,320/01/0,321/0,320/01/0,321/0,320/01/0,32
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/01/0,79
Jönköping 1/0,291/0,290/00/01/0,291/0,292/0,570/01/0,290/02/0,570/0
Kalmar 1/0,421/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,421/0,42
Kronoberg 1/0,520/00/01/0,521/0,520/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,401/0,400/00/01/0,404/1,600/01/0,40
Skåne 1/0,082/0,153/0,231/0,083/0,234/0,311/0,082/0,150/03/0,235/0,383/0,23
Stockholm 1/0,042/0,090/02/0,094/0,182/0,094/0,1810/0,453/0,137/0,313/0,133/0,13
Södermanland 0/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,280/00/01/0,280/01/0,281/0,281/0,282/0,560/0
Värmland 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,381/0,380/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland 1/0,380/00/00/01/0,381/0,380/01/0,380/02/0,762/0,761/0,38
Västra Götaland 0/01/0,061/0,061/0,061/0,062/0,121/0,061/0,062/0,123/0,180/01/0,06
Örebro 0/01/0,341/0,340/01/0,340/00/01/0,341/0,340/00/00/0
Östergötland 1/0,221/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/0
Totalt7/0,0711/0,118/0,088/0,0813/0,1314/0,1414/0,1422/0,2216/0,1622/0,2216/0,1615/0,15