Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,640/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/02/0,71
Halland 0/00/00/01/0,320/01/0,321/0,320/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,79
Jönköping 0/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,520/00/01/0,52
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/03/0,230/01/0,080/01/0,083/0,231/0,08
Stockholm 1/0,042/0,090/00/01/0,042/0,090/08/0,362/0,093/0,131/0,040/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/01/0,061/0,061/0,062/0,121/0,060/00/0
Örebro 0/01/0,341/0,340/01/0,340/00/01/0,341/0,340/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/0
Totalt1/0,014/0,042/0,021/0,012/0,027/0,073/0,0313/0,139/0,097/0,074/0,045/0,05