Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/02/0,712/0,711/0,350/00/00/0
Halland 0/00/01/0,320/00/00/00/00/01/0,321/0,320/01/0,32
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/00/0
Jönköping 1/0,291/0,290/00/01/0,291/0,291/0,290/01/0,290/02/0,570/0
Kalmar 1/0,421/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,421/0,42
Kronoberg 1/0,520/00/00/01/0,520/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,400/01/0,40
Skåne 1/0,081/0,083/0,231/0,083/0,231/0,081/0,081/0,080/02/0,152/0,152/0,15
Stockholm 0/00/00/02/0,093/0,130/04/0,182/0,091/0,043/0,132/0,093/0,13
Södermanland 0/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,280/01/0,281/0,281/0,281/0,280/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Västmanland 1/0,380/00/00/01/0,381/0,380/01/0,380/02/0,762/0,761/0,38
Västra Götaland 0/01/0,061/0,061/0,061/0,061/0,060/00/00/02/0,120/01/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt6/0,065/0,056/0,066/0,0610/0,106/0,0610/0,109/0,097/0,0712/0,1211/0,1110/0,10