Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/01/1,720/00/01/1,720/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,351/0,350/03/1,050/02/0,700/00/00/00/01/0,35
Halland 0/00/02/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,782/1,550/00/0
Jönköping 1/0,280/00/00/00/01/0,280/02/0,570/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/01/0,410/00/01/0,411/0,410/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,510/0
Norrbotten 0/01/0,400/01/0,400/02/0,800/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 6/0,451/0,081/0,083/0,231/0,081/0,083/0,235/0,380/04/0,300/01/0,08
Stockholm 1/0,040/02/0,092/0,092/0,096/0,267/0,315/0,223/0,1310/0,442/0,090/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Uppsala 0/01/0,280/00/00/00/00/01/0,281/0,283/0,831/0,281/0,28
Värmland 0/00/01/0,360/00/00/01/0,360/01/0,360/00/01/0,36
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,380/00/02/0,751/0,380/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,411/0,410/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland 0/02/0,751/0,371/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,121/0,060/02/0,122/0,120/00/02/0,121/0,061/0,061/0,06
Örebro 1/0,340/00/00/01/0,340/00/01/0,341/0,340/00/00/0
Östergötland 0/01/0,221/0,220/01/0,221/0,220/00/00/00/00/00/0
Totalt10/0,1011/0,1112/0,128/0,0814/0,1413/0,1314/0,1417/0,1712/0,1221/0,217/0,076/0,06