Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/01/1,720/00/01/1,720/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/03/1,050/02/0,700/00/00/00/01/0,35
Halland 0/00/01/0,310/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,280/00/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,510/0
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/01/0,400/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 4/0,301/0,080/02/0,151/0,081/0,083/0,234/0,300/04/0,300/00/0
Stockholm 1/0,040/01/0,040/02/0,093/0,135/0,223/0,131/0,043/0,131/0,040/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/01/0,280/03/0,831/0,280/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/01/0,36
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/02/0,750/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/01/0,371/0,371/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,061/0,060/00/01/0,062/0,120/00/00/00/01/0,061/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/00/01/0,221/0,220/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,075/0,054/0,045/0,059/0,099/0,0912/0,1210/0,102/0,0211/0,116/0,064/0,04