Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/01/0,350/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/01/0,351/0,351/0,350/01/0,350/01/0,35
Halland 2/0,620/00/00/01/0,310/01/0,312/0,621/0,311/0,311/0,310/0
Jämtland 0/00/00/00/00/02/1,540/01/0,770/00/01/0,770/0
Jönköping 1/0,282/0,560/01/0,283/0,842/0,560/01/0,280/02/0,560/01/0,28
Kalmar 0/00/00/01/0,411/0,411/0,410/02/0,820/03/1,230/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/02/0,800/00/01/0,402/0,801/0,401/0,400/00/01/0,400/0
Skåne 1/0,072/0,151/0,074/0,307/0,527/0,520/04/0,304/0,302/0,152/0,152/0,15
Stockholm 1/0,041/0,042/0,093/0,133/0,133/0,134/0,178/0,357/0,307/0,305/0,223/0,13
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,270/00/00/02/0,540/00/01/0,273/0,813/0,810/03/0,81
Värmland 0/00/01/0,360/00/00/01/0,361/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,370/00/00/02/0,741/0,370/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/01/0,370/01/0,371/0,371/0,370/01/0,370/00/0
Västra Götaland 0/00/02/0,122/0,121/0,063/0,180/01/0,064/0,244/0,245/0,301/0,06
Örebro 0/00/02/0,670/00/01/0,330/00/00/00/00/01/0,33
Östergötland 1/0,220/00/02/0,440/02/0,440/00/01/0,220/00/01/0,22
Totalt8/0,088/0,089/0,0914/0,1421/0,2126/0,269/0,0925/0,2522/0,2226/0,2615/0,1513/0,13