Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/01/0,620/00/00/00/0
Dalarna1/0,340/01/0,340/00/01/0,340/00/00/01/0,340/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,700/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,350/00/00/01/0,351/0,351/0,350/01/0,350/01/0,35
Halland2/0,610/00/00/01/0,300/01/0,302/0,611/0,301/0,301/0,300/0
Jämtland0/00/00/00/00/02/1,540/01/0,770/00/01/0,770/0
Jönköping1/0,272/0,550/01/0,273/0,832/0,550/01/0,270/02/0,550/01/0,27
Kalmar0/00/00/01/0,411/0,410/00/02/0,820/03/1,230/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/02/0,790/00/01/0,392/0,791/0,391/0,390/00/01/0,390/0
Skåne1/0,072/0,141/0,074/0,297/0,527/0,520/04/0,294/0,292/0,142/0,142/0,14
Stockholm1/0,041/0,042/0,083/0,123/0,123/0,124/0,178/0,348/0,347/0,305/0,213/0,12
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,270/00/00/02/0,540/00/02/0,542/0,543/0,810/03/0,81
Värmland0/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/01/0,370/00/00/02/0,741/0,370/00/0
Västernorrland0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/01/0,360/01/0,361/0,361/0,360/01/0,360/00/0
Västra Götaland0/00/02/0,112/0,111/0,053/0,170/01/0,054/0,234/0,235/0,291/0,05
Örebro0/00/02/0,660/00/01/0,330/00/00/00/00/01/0,33
Östergötland1/0,210/00/02/0,430/02/0,430/00/01/0,210/00/01/0,21
Totalt8/0,078/0,079/0,0814/0,1321/0,2026/0,259/0,0825/0,2422/0,2126/0,2515/0,1413/0,12