Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/01/1,690/00/00/00/00/00/01/1,69
Gävleborg 0/01/0,351/0,350/01/0,354/1,402/0,703/1,052/0,701/0,350/02/0,70
Halland 0/01/0,300/00/00/00/01/0,300/02/0,610/00/01/0,30
Jämtland 0/00/00/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/01/0,281/0,283/0,830/02/0,550/00/02/0,551/0,28
Kalmar 1/0,411/0,410/00/01/0,411/0,411/0,412/0,821/0,410/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,401/0,401/0,40
Skåne 2/0,150/00/01/0,071/0,073/0,222/0,153/0,222/0,153/0,225/0,372/0,15
Stockholm 2/0,094/0,173/0,134/0,176/0,2612/0,5115/0,644/0,176/0,266/0,263/0,132/0,09
Södermanland 0/01/0,340/00/00/00/00/01/0,340/00/01/0,340/0
Uppsala 0/03/0,800/03/0,801/0,272/0,530/00/01/0,270/00/01/0,27
Värmland 2/0,712/0,710/00/02/0,711/0,360/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/00/02/0,741/0,371/0,370/00/02/0,740/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/00/00/00/00/01/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,121/0,060/00/02/0,123/0,180/00/02/0,123/0,183/0,18
Örebro 0/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,220/01/0,220/00/02/0,430/01/0,220/01/0,221/0,220/0
Totalt8/0,0816/0,167/0,0712/0,1215/0,1532/0,3124/0,2318/0,1818/0,1815/0,1518/0,1815/0,15