Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 0/00/00/00/01/0,071/0,071/0,072/0,150/00/01/0,070/0
Stockholm 0/02/0,090/01/0,043/0,130/02/0,091/0,042/0,094/0,171/0,040/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/0
Uppsala 0/00/00/01/0,271/0,270/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 2/0,711/0,360/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/02/0,741/0,370/00/00/01/0,370/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,120/00/00/00/02/0,120/00/01/0,060/01/0,06
Örebro 0/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,220/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/0
Totalt3/0,035/0,051/0,014/0,047/0,072/0,025/0,054/0,045/0,057/0,075/0,051/0,01