Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/01/1,690/00/00/00/00/00/01/1,69
Gävleborg 0/01/0,351/0,350/01/0,354/1,402/0,703/1,051/0,350/00/02/0,70
Halland 0/01/0,300/00/00/00/01/0,300/01/0,300/00/01/0,30
Jämtland 0/00/00/01/0,770/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/01/0,281/0,283/0,830/01/0,280/00/01/0,281/0,28
Kalmar 1/0,411/0,410/00/01/0,410/01/0,412/0,821/0,410/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,40
Skåne 2/0,150/00/01/0,070/02/0,151/0,071/0,072/0,153/0,224/0,292/0,15
Stockholm 2/0,092/0,093/0,133/0,133/0,1312/0,5113/0,553/0,134/0,172/0,092/0,092/0,09
Södermanland 0/01/0,340/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Uppsala 0/03/0,800/02/0,530/02/0,530/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/01/0,360/00/00/01/0,360/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,370/00/01/0,370/00/00/0
Västernorrland 0/01/0,410/00/00/00/00/01/0,410/00/01/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,060/00/02/0,121/0,060/00/01/0,063/0,182/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/01/0,220/00/02/0,430/00/00/01/0,221/0,220/0
Totalt5/0,0511/0,116/0,068/0,087/0,0729/0,2819/0,1913/0,1310/0,108/0,0813/0,1313/0,13