Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,630/00/00/00/01/0,630/00/00/01/0,630/0
Dalarna 0/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/01/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/00/0
Gävleborg 3/1,040/01/0,353/1,040/01/0,351/0,351/0,350/04/1,391/0,352/0,70
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/02/1,520/00/01/0,760/00/00/01/0,76
Jönköping 0/02/0,551/0,270/04/1,100/01/0,270/03/0,825/1,370/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/01/0,410/00/01/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,490/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/02/0,800/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 0/03/0,221/0,070/02/0,143/0,224/0,290/01/0,074/0,290/02/0,14
Stockholm 3/0,132/0,081/0,041/0,041/0,040/06/0,253/0,133/0,132/0,082/0,085/0,21
Södermanland 0/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,260/01/0,261/0,261/0,261/0,260/00/01/0,263/0,77
Värmland 1/0,351/0,350/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/01/0,35
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/01/0,371/0,37
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/01/0,060/00/02/0,122/0,120/02/0,120/00/0
Örebro 0/01/0,330/00/00/00/00/00/01/0,330/00/02/0,65
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/00/0
Totalt8/0,0813/0,136/0,067/0,0710/0,109/0,0919/0,1811/0,118/0,0820/0,197/0,0717/0,16