Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,620/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,340/01/0,340/00/00/01/0,340/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,670/00/0
Gävleborg3/1,040/01/0,343/1,040/01/0,341/0,341/0,340/04/1,390/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/02/1,520/00/01/0,760/00/00/00/0
Jönköping0/02/0,551/0,270/04/1,100/01/0,270/03/0,825/1,370/00/0
Kalmar0/01/0,400/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,390/01/0,390/00/02/0,790/02/0,790/00/00/00/0
Skåne0/03/0,211/0,070/02/0,143/0,214/0,290/01/0,074/0,290/00/0
Stockholm3/0,122/0,081/0,041/0,041/0,040/06/0,253/0,123/0,122/0,080/00/0
Södermanland0/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,260/01/0,261/0,261/0,261/0,260/00/00/00/0
Värmland1/0,351/0,350/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,360/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/01/0,050/01/0,050/00/02/0,112/0,110/02/0,110/00/0
Örebro0/01/0,320/00/00/00/00/00/01/0,320/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/01/0,210/00/00/00/0
Totalt8/0,0713/0,127/0,067/0,0610/0,099/0,0819/0,1811/0,109/0,0820/0,190/00/0