Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/01/0,630/0
Dalarna 0/00/00/01/0,350/01/0,350/00/00/01/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,660/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,353/1,040/01/0,351/0,351/0,350/04/1,391/0,352/0,70
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/02/1,520/00/01/0,760/00/00/01/0,76
Jönköping 0/02/0,550/00/04/1,100/01/0,270/02/0,555/1,370/00/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,490/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/02/0,800/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 0/03/0,221/0,070/01/0,073/0,224/0,290/00/02/0,140/02/0,14
Stockholm 3/0,131/0,040/00/01/0,040/06/0,253/0,132/0,081/0,041/0,044/0,17
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/01/0,261/0,261/0,260/00/00/01/0,262/0,51
Värmland 1/0,351/0,350/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/01/0,35
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/01/0,371/0,37
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/01/0,060/00/02/0,122/0,120/02/0,120/00/0
Örebro 0/01/0,330/00/00/00/00/00/01/0,330/00/02/0,65
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt5/0,0510/0,102/0,026/0,069/0,099/0,0918/0,179/0,095/0,0517/0,166/0,0615/0,14