Legionellainfektion

Annan benämning: Legionärssjuka.

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man66,1%68,8%66,4%69,8%66,1%63,2%65,4%68,5%61,6%62,6%71,2%66,9%64,7%70,0%64,8%60,0%73,9%72,6%65,8%63,3%73,4%68,1%
Kvinna33,8%31,1%33,5%30,1%33,8%36,7%34,5%31,4%38,4%37,3%28,7%33,0%35,2%29,9%35,1%40,0%26,0%27,3%34,1%36,6%26,5%30,9%
Okänt0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%1,0%
Gå till toppen av sidan