Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel smittade utomlands:83,0%86,0%95,0%94,0%96,0%100,0%100,0%100,0%100,0%98,0%100,0%99,0%99,0%100,0%100,0%98,0%98,0%93,0%96,0%91,0%92,0%93,0%84,0%79,0%
Andel som saknar uppgift:17,0%14,0%5,0%6,0%4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%0,0%1,0%1,0%0,0%0,0%2,0%2,0%7,0%4,0%9,0%8,0%7,0%16,0%21,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 229 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 181 (79,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 48 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indien - 16
 2. Kenya - 14
 3. Tanzania - 11
 4. Uganda - 11
 5. Afrika - 10
 6. Indonesien - 8
 7. Elfenbenskusten - 8
 8. Ghana - 8
 9. Papa Nya Guinea - 6
 10. Pakistan - 6
 11. Gambia - 6
 12. Benin - 5
 13. Angola - 5
 14. Nigeria - 5
 15. Mocambique - 4

År 1998

Totalt 208 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 175 (84,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (16,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Kenya - 15
 2. Afrika - 15
 3. Uganda - 15
 4. Tanzania - 14
 5. Gambia - 11
 6. Ghana - 11
 7. Angola - 8
 8. Etiopien - 8
 9. Indonesien - 8
 10. Centralafrikanska Republiken - 6
 11. Nigeria - 6
 12. Thailand - 5
 13. Indien - 5
 14. Guinea - 4
 15. Eritrea - 3

År 1999

Totalt 163 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 152 (93,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Gambia - 18
 2. Nigeria - 12
 3. Kenya - 12
 4. Ghana - 9
 5. Uganda - 8
 6. Afghanistan - 7
 7. Kongo - 7
 8. Tanzania - 7
 9. Indien - 7
 10. Indonesien - 5
 11. Liberia - 5
 12. Papa Nya Guinea - 4
 13. Mocambique - 4
 14. Thailand - 4
 15. Zambia - 4

År 2000

Totalt 153 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 141 (92,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Gambia - 29
 2. Kenya - 10
 3. Uganda - 9
 4. Nigeria - 8
 5. Elfenbenskusten - 8
 6. Indonesien - 7
 7. Afrika - 7
 8. Ghana - 6
 9. Senegal - 6
 10. Indien - 6
 11. Etiopien - 4
 12. Tanzania - 4
 13. Mocambique - 3
 14. Papa Nya Guinea - 3
 15. Kongo - 3

År 2001

Totalt 150 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 137 (91,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Indonesien - 18
 2. Ghana - 15
 3. Gambia - 12
 4. Uganda - 11
 5. Tanzania - 8
 6. Nigeria - 7
 7. Kenya - 6
 8. Kongo - 4
 9. Sudan - 4
 10. Thailand - 4
 11. Afrika - 4
 12. Afghanistan - 3
 13. Guinea - 3
 14. Asien - 3
 15. Pakistan - 3

År 2002

Totalt 141 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 136 (96,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ghana - 14
 2. Tanzania - 13
 3. Kongo - 10
 4. Uganda - 10
 5. Gambia - 9
 6. Nigeria - 9
 7. Kamerun - 7
 8. Malawi - 6
 9. Elfenbenskusten - 6
 10. Afghanistan - 5
 11. Thailand - 5
 12. Indien - 4
 13. Burundi - 3
 14. Mocambique - 3
 15. Indonesien - 3

År 2003

Totalt 109 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 101 (93,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 12
 2. Tanzania - 9
 3. Gambia - 8
 4. Afghanistan - 6
 5. Kamerun - 6
 6. Nigeria - 6
 7. Elfenbenskusten - 6
 8. Ghana - 6
 9. Sierra Leone - 5
 10. Kenya - 5
 11. Kongo - 4
 12. Etiopien - 4
 13. Thailand - 3
 14. Indonesien - 3
 15. Mocambique - 2

År 2004

Totalt 105 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 103 (98,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Gambia - 12
 2. Uganda - 12
 3. Kenya - 8
 4. Nigeria - 7
 5. Elfenbenskusten - 7
 6. Kongo - 6
 7. Liberia - 6
 8. Indonesien - 5
 9. Ghana - 5
 10. Sierra Leone - 3
 11. Afrika - 3
 12. Papa Nya Guinea - 2
 13. Thailand - 2
 14. Centralafrikanska Republiken - 2
 15. Kamerun - 2

År 2005

Totalt 113 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 111 (98,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 13
 2. Ghana - 11
 3. Tanzania - 7
 4. Uganda - 7
 5. Kamerun - 6
 6. Indonesien - 6
 7. Kenya - 6
 8. Liberia - 6
 9. Papa Nya Guinea - 5
 10. Togo - 5
 11. Indien - 5
 12. Kongo-Kinshasa - 4
 13. Gambia - 4
 14. Angola - 3
 15. Burundi - 2

År 2006

Totalt 94 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 94 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 13
 2. Uganda - 13
 3. Ghana - 9
 4. Indien - 6
 5. Tanzania - 5
 6. Papa Nya Guinea - 4
 7. Kamerun - 4
 8. Kenya - 4
 9. Sierra Leone - 3
 10. Liberia - 3
 11. Burundi - 2
 12. Guinea - 2
 13. Sudan - 2
 14. Mocambique - 2
 15. Thailand - 2

År 2007

Totalt 89 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 89 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 15
 2. Ghana - 8
 3. Gambia - 7
 4. Nigeria - 7
 5. Indien - 7
 6. Kenya - 5
 7. Liberia - 5
 8. Mocambique - 4
 9. Thailand - 3
 10. Kamerun - 3
 11. Tanzania - 3
 12. Afrika - 3
 13. Sierra Leone - 2
 14. Haiti - 1
 15. Eritrea - 1

År 2008

Totalt 91 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 90 (99,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 13
 2. Ghana - 12
 3. Nigeria - 9
 4. Elfenbenskusten - 6
 5. Somalia - 5
 6. Gambia - 5
 7. Sudan - 4
 8. Indien - 4
 9. Burundi - 3
 10. Kongo-Kinshasa - 3
 11. Sierra Leone - 3
 12. Etiopien - 3
 13. Kenya - 3
 14. Mocambique - 2
 15. Liberia - 2

År 2009

Totalt 81 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 80 (99,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 9
 2. Elfenbenskusten - 8
 3. Kenya - 8
 4. Nigeria - 7
 5. Sudan - 6
 6. Gambia - 5
 7. Ghana - 5
 8. Somalia - 3
 9. Kamerun - 3
 10. Tanzania - 3
 11. Kongo-Kinshasa - 2
 12. Papa Nya Guinea - 2
 13. Mocambique - 2
 14. Sierra Leone - 2
 15. Thailand - 2

År 2010

Totalt 118 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 118 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 21
 2. Nigeria - 15
 3. Etiopien - 7
 4. Ghana - 7
 5. Elfenbenskusten - 6
 6. Kenya - 6
 7. Indien - 6
 8. Sierra Leone - 5
 9. Liberia - 5
 10. Somalia - 4
 11. Pakistan - 4
 12. Burundi - 3
 13. Kongo-Kinshasa - 3
 14. Gambia - 3
 15. Angola - 2

År 2011

Totalt 95 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 93 (98,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ghana - 12
 2. Gambia - 11
 3. Kongo-Kinshasa - 7
 4. Nigeria - 5
 5. Kenya - 5
 6. Uganda - 5
 7. Sudan - 4
 8. Kamerun - 4
 9. Tanzania - 4
 10. Sierra Leone - 3
 11. Malawi - 3
 12. Indien - 3
 13. Eritrea - 2
 14. Mocambique - 2
 15. Pakistan - 2

År 2012

Totalt 85 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 85 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 11
 2. Nigeria - 10
 3. Ghana - 10
 4. Gambia - 7
 5. Sudan - 5
 6. Kenya - 5
 7. Sierra Leone - 4
 8. Kamerun - 4
 9. Thailand - 3
 10. Elfenbenskusten - 3
 11. Liberia - 3
 12. Guinea - 2
 13. Mocambique - 2
 14. Indonesien - 2
 15. Tanzania - 2

År 2013

Totalt 119 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 119 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 15
 2. Sudan - 14
 3. Uganda - 14
 4. Ghana - 8
 5. Eritrea - 7
 6. Gambia - 6
 7. Indien - 6
 8. Kamerun - 5
 9. Sierra Leone - 4
 10. Elfenbenskusten - 4
 11. Kenya - 4
 12. Mocambique - 3
 13. Angola - 2
 14. Kongo - 2
 15. Mali - 2

År 2014

Totalt 354 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 353 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Eritrea - 120
 2. Sudan - 74
 3. Etiopien - 34
 4. Uganda - 14
 5. Kenya - 11
 6. Gambia - 10
 7. Nigeria - 10
 8. Ghana - 10
 9. Sierra Leone - 8
 10. Libyen - 8
 11. Kongo - 7
 12. Kamerun - 6
 13. Tanzania - 4
 14. Afrika - 4
 15. Somalia - 3

År 2015

Totalt 249 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 248 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Eritrea - 51
 2. Sudan - 30
 3. Etiopien - 19
 4. Nigeria - 16
 5. Afghanistan - 15
 6. Kamerun - 14
 7. Uganda - 13
 8. Kenya - 9
 9. Tanzania - 8
 10. Ghana - 8
 11. Gambia - 7
 12. Elfenbenskusten - 7
 13. Libyen - 6
 14. Mocambique - 4
 15. Somalia - 4

År 2016

Totalt 154 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 148 (96,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 15
 2. Nigeria - 14
 3. Afghanistan - 12
 4. Kamerun - 10
 5. Sudan - 7
 6. Etiopien - 7
 7. Kenya - 6
 8. Eritrea - 5
 9. Kongo - 5
 10. Sierra Leone - 5
 11. Pakistan - 5
 12. Gambia - 5
 13. Elfenbenskusten - 5
 14. Kongo, demokratiska republiken - 4
 15. Papa Nya Guinea - 4

År 2017

Totalt 150 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 141 (94,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 21
 2. Uganda - 21
 3. Kongo - 13
 4. Kamerun - 9
 5. Elfenbenskusten - 9
 6. Kenya - 9
 7. Sierra Leone - 7
 8. Ghana - 6
 9. Kongo, demokratiska republiken - 5
 10. Sudan - 5
 11. Guinea - 4
 12. Indien - 4
 13. Rwanda - 3
 14. Eritrea - 2
 15. Burundi - 2

År 2018

Totalt 189 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 179 (95,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 32
 2. Uganda - 27
 3. Elfenbenskusten - 8
 4. Ghana - 8
 5. Tanzania - 7
 6. Liberia - 7
 7. Kongo - 6
 8. Sudan - 6
 9. Sierra Leone - 6
 10. Kamerun - 6
 11. Kenya - 6
 12. Benin - 5
 13. Burundi - 5
 14. Guinea - 4
 15. Etiopien - 4

År 2019

Totalt 205 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 176 (86,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Nigeria - 30
 2. Niger - 19
 3. Uganda - 17
 4. Kamerun - 13
 5. Elfenbenskusten - 10
 6. Sierra Leone - 8
 7. Kongo - 7
 8. Sudan - 6
 9. Benin - 5
 10. Eritrea - 5
 11. Tchad - 5
 12. Etiopien - 4
 13. Togo - 4
 14. Tanzania - 4
 15. Kenya - 4

År 2020

Totalt 77 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 64 (83,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Uganda - 32
 2. Kongo - 5
 3. Kenya - 4
 4. Nigeria - 4
 5. Sudan - 3
 6. Kamerun - 3
 7. Ghana - 2
 8. Eritrea - 1
 9. Burundi - 1
 10. Somalia - 1
 11. Elfenbenskusten - 1
 12. Sierra Leone - 1
 13. Thailand - 1
 14. Afrika - 1
 15. Centralafrikanska Republiken - 1