Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,621/0,621/0,620/00/03/1,891/0,637/4,540/00/01/0,65
Dalarna0/01/0,347/2,434/1,394/1,391/0,354/1,4216/5,736/2,160/03/1,08
Gotland0/00/03/5,021/1,680/00/00/01/1,742/3,490/01/1,74
Gävleborg1/0,344/1,393/1,048/2,793/1,052/0,7012/4,2527/9,646/2,152/0,725/1,81
Halland2/0,592/0,590/02/0,602/0,616/1,874/1,273/0,962/0,651/0,322/0,66
Jämtland0/05/3,817/5,354/3,075/3,852/1,554/3,1411/8,671/0,791/0,790/0
Jönköping3/0,823/0,828/2,204/1,106/1,673/0,8512/3,4413/3,774/1,170/02/0,59
Kalmar0/02/0,813/1,220/02/0,820/02/0,846/2,540/01/0,421/0,42
Kronoberg2/0,981/0,497/3,472/1,000/01/0,517/3,657/3,701/0,534/2,151/0,54
Norrbotten2/0,804/1,604/1,591/0,392/0,790/06/2,406/2,401/0,403/1,202/0,80
Skåne3/0,2111/0,7923/1,6622/1,6112/0,8922/1,6643/3,2941/3,188/0,6211/0,876/0,47
Stockholm37/1,5464/2,6780/3,3671/3,0253/2,2958/2,5564/2,8683/3,7738/1,7541/1,9241/1,96
Södermanland1/0,331/0,331/0,331/0,337/2,403/1,045/1,7610/3,561/0,361/0,360/0
Uppsala2/0,516/1,5410/2,6012/3,188/2,164/1,105/1,4111/3,155/1,443/0,877/2,06
Värmland0/01/0,3512/4,243/1,067/2,494/1,434/1,4411/4,003/1,090/02/0,73
Västerbotten0/03/1,096/2,207/2,594/1,481/0,377/2,657/2,666/2,293/1,152/0,77
Västernorrland1/0,404/1,631/0,401/0,404/1,626/2,449/3,6916/6,582/0,823/1,233/1,23
Västmanland0/02/0,721/0,366/2,196/2,214/1,497/2,6413/4,962/0,772/0,781/0,39
Västra Götaland6/0,3421/1,2123/1,3321/1,2218/1,0626/1,5538/2,3031/1,8924/1,487/0,4311/0,69
Örebro0/02/0,652/0,6511/3,632/0,662/0,6710/3,4325/8,672/0,700/02/0,71
Östergötland1/0,210/03/0,648/1,735/1,096/1,325/1,129/2,035/1,142/0,462/0,46
Totalt62/0,59138/1,32205/1,98189/1,84150/1,48154/1,54249/2,52354/3,63119/1,2385/0,8895/1,00