Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 1/0,631/0,631/0,630/00/03/1,891/0,647/4,540/00/01/0,65
  Dalarna 1/0,351/0,357/2,434/1,394/1,401/0,354/1,4216/5,746/2,160/03/1,08
  Gotland 0/00/03/5,031/1,690/00/00/01/1,751/1,750/01/1,74
  Gävleborg 2/0,704/1,393/1,049/3,143/1,052/0,7012/4,2627/9,646/2,162/0,725/1,81
  Halland 1/0,302/0,590/02/0,612/0,626/1,874/1,273/0,972/0,651/0,332/0,66
  Jämtland 1/0,765/3,817/5,354/3,075/3,852/1,554/3,1411/8,681/0,791/0,790/0
  Jönköping 3/0,823/0,828/2,204/1,116/1,683/0,8512/3,4513/3,784/1,170/02/0,59
  Kalmar 0/02/0,813/1,220/02/0,820/02/0,847/2,970/01/0,431/0,43
  Kronoberg 2/0,991/0,497/3,472/1,000/01/0,517/3,667/3,701/0,534/2,151/0,54
  Norrbotten 2/0,804/1,604/1,601/0,402/0,800/06/2,406/2,401/0,403/1,212/0,81
  Skåne 9/0,6511/0,7923/1,6722/1,6212/0,8922/1,6643/3,3039/3,038/0,6311/0,876/0,48
  Stockholm 60/2,5164/2,6880/3,3771/3,0352/2,2558/2,5662/2,7877/3,5038/1,7641/1,9341/1,96
  Södermanland 2/0,671/0,331/0,341/0,348/2,754/1,396/2,1110/3,562/0,721/0,360/0
  Uppsala 7/1,806/1,5410/2,6111/2,928/2,174/1,115/1,4111/3,155/1,453/0,887/2,07
  Värmland 1/0,351/0,3512/4,253/1,077/2,504/1,434/1,4512/4,373/1,100/02/0,73
  Västerbotten 2/0,733/1,106/2,217/2,594/1,491/0,387/2,667/2,676/2,303/1,152/0,77
  Västernorrland 1/0,414/1,641/0,411/0,414/1,636/2,448/3,2817/6,992/0,833/1,243/1,24
  Västmanland 0/02/0,721/0,366/2,196/2,214/1,498/3,0313/4,972/0,772/0,781/0,39
  Västra Götaland 12/0,6921/1,2123/1,3321/1,2318/1,0626/1,5638/2,3031/1,9024/1,497/0,4411/0,69
  Örebro 0/02/0,652/0,6611/3,642/0,672/0,6810/3,4425/8,682/0,700/02/0,71
  Östergötland 1/0,210/03/0,648/1,735/1,095/1,115/1,129/2,045/1,142/0,462/0,46
  Totalt108/1,04138/1,33205/1,98189/1,85150/1,48154/1,54248/2,52349/3,58119/1,2385/0,8995/1,00