Malaria – sjukdomsstatistik

Lyssna

Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Malaria 2002

Plasmodium falciparum svarade för nästan 68 % av de anmälda fallen och Plasmodium vivax för knappt 18 %. Av falciparum-fallen var 27 svenska resenärer, varav 23 smittades under vistelse i olika delar av Afrika, tre smittades i Thailand, och en hade vistats på Filippinerna. Av anmälningarna framgick att fjorton av dem inte tagit något profylax-läkemedel och att åtta hade använt läkemedel med otillräcklig skyddseffekt för de aktuella länderna. De tre som smittades i Thailand hade i enlighet med gällande rekommendationer inte använt något profylaxläkemedel och hade besökt vanliga turistorter, men två hade också övernattat i en nationalpark där det förekom rikligt med mygg. Enligt uppgift hade malariafall förekommit bland lokalbefolkningen där. Den tredje hade varit på fyra dygns vandring.

Av de 62 falciparum-fallen bland personer som kommit från malariaendemiska områden var 22 nyanlända till Sverige. För dem saknades uppgifter om eventuell malariaprofylax. De övriga 40 var personer bosatta i Sverige, som varit på besök i sina ursprungsländer. Dessa hade bara i enstaka fall tagit profylax.

Vivax-malaria drabbade 25 personer. Tolv av dem var svenskar varav, hälften hade tagit profylax.