Under 1999 anmäldes 153 malariafall. Plasmodium falciparum var den dominerande typen och den diagnostiserades hos 62 personer av utländsk härkomst och 27 svenskar. Detta innebär att antalet falciparumfall bland svenska resenärer minskat. 22 av svenskarna hade smittats i Afrika, tre i Asien och två i Sydamerika. Uppgift om profylax fanns på 20 av anmälningarna, 13 hade skaffat profylaxläkemedel, främst klorokin/proguanil, men två hade inte använt det och fyra hade tagit det oregelbundet. Sju hade rest utan profylax. Av de 62 fallen med utländsk bakgrund hade 42 smittats i Västafrika, övriga i centrala och östra Afrika. Flera av dem var nyinvandrade till Sverige men det framgick av anmälningarna att många som varit på återbesök i sina ursprungsländer inte tagit profylax.

Vivax-malaria konstaterades hos 45 personer. 31 av dem var svenskar varav hälften smittats i Asien, sju i Afrika, fyra i Sydamerika och fem hade besökt öar i Melanesien.

Tretton fall av P. ovale- och tre av P. malariae-infektion anmäldes samt tre fall där typen inte hade kunnat fastställas.