Under år 2000 rapporterades 161 malariafall. Kliniska anmälningar inkom för 132 av dessa. Plasmodium falciparum svarade för 90 fall, P. vivax för 26 fall, P. malariae för fem fall och P. ovale för åtta fall. Tre malariafall var av oklar typ. Av falciparumfallen var 48 svenska resenärer, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 21 fall och förklaras delvis av att 15 personer som besökte Gambia insjuknade. Av anmälningarna framgick att elva av dessa 15 hade tagit klorokin eller klorokin/proguanil som profylax, fyra hade inte tagit någon profylax alls.