Under år 2001 anmäldes 161 malariafall. Kliniska anmälningar med epidemiologiska uppgifter har inkommit för 143 av dessa.

Plasmodium falciparum svarade för nästan 50 % av fallen, och Plasmodium vivax för knappt 25 % (Tabell 7a). Av falciparumfallen var 21 svenska resenärer, varav nitton hade smittats under vistelse i olika delar av Afrika. Av anmälningarna framgick att fem av dem inte tagit något profylaxmedel. För sex fall saknas uppgift om profylax. Av de 54 falciparumfallen bland personer som besökte sina ursprungsländer, hade minst trettio inte tagit någon profylax. Detta kan möjligen bero på att man trott sig ha en kvarstående immunitet sedan tidigare vistelse.

Ovanligt många fall av vivaxinfektion rapporterades bland Indonesienresenärer, femton fall mot tidigare 2 – 5 per år. Knappt hälften av dessa hade tagit profylax. Det har kommit internationella uppgifter om att malaria är på uppgång i Indonesien.