Under år 2003 anmäldes 107 malariafall. Plasmodium falciparum svarade för mer än hälften av fallen och Plasmodium vivax för 25 %. Av falciparumfallen var 17 svenska resenärer, varav 14 hade smittats under vistelse i olika delar av Afrika, två hade smittats i Thailand och en hade vistats i kambodja. Av anmälningarna framgick att tolv av dem inte tagit något något profylaxläkemedel och två hade använt läkemedel med otillräcklig skyddseffekt för de aktuella länderna. De två som smittats i Thailand hade besökt ett flertal turistorter. Av de 41 falciparumfallen bland personer som kommer från malariaendemiska områden var sju nyanlända till Sverige och för dem saknas uppgifter om eventuell malariaprofylax.

Vivax-malaria drabbade 25 personer, hälften av dem var svenskar.