Sedan mitten av 1980-talet har Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige. De flesta av de falciparum-smittade har de senaste åren varit personer med utländsk härkomst som smittats före ankomst till Sverige eller vid besök i tidigare hemland.

Anledningen till det sjunkande antalet fall bland svenska resenärer sedan 1998/99 (undantaget år 2000, se figur) kan vara att man då gick över till mer effektiva profylaxläkemedel. (År 2000 inträffade ett malariautbrott bland svenska resenärer som besökt Gambia utan profylax).

År 2005 anmäldes 114 malariafall. Av de 73 som drabbats av P. falciparum-infektion var 21 svenskar och hälften av dem hade inte tagit någon profylax, i de flesta övriga fallen var typen av profylax inte adekvat eller inte tagen enligt ordination. 12 av 52 med ursprung i malariaendemiska områden var nyanlända till Sverige. De övriga 40 var personer bosatta i Sverige, som varit på besök i sina ursprungsländer och de hade bara i enstaka fall tagit profylax. 72 av falciparum-fallen hade smittats i olika länder i Afrika, främst i västra och södra Afrika, en svensk hade smittats Indonesien.

Vivax-malaria drabbade 24 personer, 17 av dem var svenskar som smittats i främst Indonesien och Papua nya Guinea, fem hade tagit profylax. Sju fall av P. ovaleoch fem fall av P. malariaeinfektion rapporterades, samtliga smittade i Afrika.

Antal P. falciparumfall 1995–2005

Antal P. falciparumfall 1995–2005