Sedan början av 2000-talet rapporteras allt färre malariafall bland svenska turister – men antalet fall bland personer som ursprungligen kommer från, eller har anknytning till högendemiska länder, har inte minskat i samma utsträckning (se figur). Under år 2006 anmäldes 93 malariafall och av anmälningarna framgår att 26 var födda i Sverige, 22 var nyanlända, till exempel asylsökande och tillfälliga besökare och 45 var utlandsfödda som bott i Sverige kortare eller längre tid. Det är ju framför allt Afrikaresenärer som riskerar att få malaria och då den allvarliga formen med Plasmodium falciparum, men under slutet av förra året drabbades även tre turister i Indien av den här malariaarten. Av dem som smittats i Afrika hade 56 % besökt eller nyligen anlänt från länder i Västafrika, 22 % i Centralafrika och 12 % i Östafrika.

Malaria
Figur. Antal fall av malaria, P. falciparum 1997–2006

Tabell. Fördelningen på olika malariaarter och smittland 2006

Malariaart

Afrika

Asien

Oceanien

Syd-amerika

Totalt

P. falciparum

56

4

1

61

P. malariae

2

2

P. ovale

9

9

P. vivax

6

6

5

2

19

Otypbar

1

1

2

Totalt

74

11

6

2

93

Även antalet infektioner med Plasmodium vivax har minskat under senare år. Antalet P. ovale- och P. malariae-infektioner ligger på en fortsatt låg nivå.

Malariaprofylax med läkemedel rekommenderas i princip till alla som reser till afrikanska länder söder om Sahara, men många personer som kommer från högendemiska områden tar inte sådan profylax. Det kan eventuellt bero på att man förlitar sig på tidigare förvärvad immunitet, en immunitet som dock avtar efter några års vistelse utanför malariaendemiska områden. Enstaka svenskfödda resenärer som vistas långa tider i Afrika avstår ibland också från profylax. Information om vilken profylax de anmälda fallen använt framgår inte alltid av anmälningarna, men 52 personer har inte tagit något profylaxläkemedel, 18 hade gjort det och information saknades för 23.