Mässling

Annan benämning: Morbilli.

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

1999

Mässling är anmälningspliktig sedan 1996. Totalt anmäldes 19 personer kliniskt under 1999. Fem av de anmälda var smittade utomlands under första halvåret. Ingen av dem var tidigare vaccinerad. De övriga mässlingsfallen hör till ett utbrott som började i Stockholm i början av december. Två personer insjuknade i sina hemlän men hade smittats i Stockholm. Den ende som vaccinerats mot mässling var en 21-årig man som fått en dos vid 12 års ålder.

Gå till toppen av sidan