Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2007

Under 2007 rapporterades endast ett fall av mässling, ett ovaccinerat 2-årigt barn från Södermanland. Diagnosen laboratorieverifierades inte. Inga sekundärfall rapporterades.

Under den senaste tioårsperioden har ett par större utbrott rapporterats med 77 fall under 1997 i Göteborg och 59 fall under 2000 i Stockholm. Under de övriga åren rapporterades i genomsnitt 11 fall av mässling per år, variation från 3 fall 2003 till 21 fall 1999. Ingen säker trend kan urskiljas.

SSPE (Subakut skleroserande panencefalit). En ovanlig och allvarlig senkomplikation, SSPE, kan utvecklas efter genomgången mässling. Denna komplikation uppträder vanligen 6–8 år efter den akuta infektionen. Under året har en 22-årig kvinna, nyligen inflyttad från Kosovo, diagnostiserats med denna senkomplikation. Komplikationen är egentligen inte anmälningspliktig, eftersom den inte är smittsam.