Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2008

En ökning av mässlingsfall har skett i flera länder i Europa under de senaste åren. Det är främst länder där vaccinationstäckningen har legat på en otillräcklig nivå under en längre period som har drabbats av stora utbrott. De mässlingsfall som inträffat i Sverige har så gott som alltid haft sitt ursprung i andra länder.

Under 2008 anmäldes 25 fall av mässling i Sverige medan inget laboratorieverifierat fall rapporterades under 2007. Diagnosen var laboratorieverifierad i 19 av 25 fall. 5 kliniska fall hade koppling till ett verifierat fall. Ett fall anmäldes endast kliniskt och utan epidemiologiskt samband.

11 personer hade smittats vid utlandsresor, varav 6 i Europa och 5 i Asien. 3 av de importerade fallen gav upphov till sekundärfall med ytterligare 10 insjuknade. Vid 2 fall skedde smittspridningen på sjukhusmottagningar. I Västra Götaland inträffade ett familjeutbrott med okänd smittkälla.

Bland fallen var 15 barn i åldrarna 11 månader till 12 år samt 10 vuxna mellan 22 och 49 år.

2 unga vuxna angavs vara vaccinerade med 2 doser MPR-vaccin, övriga var ovaccinerade. 6 barn var yngre än 18 månader och därmed för unga för att vara vaccinerade. De övriga 9 barnen var från familjer som hade avstått från vaccination. De flesta av de ovaccinerade vuxna tillhör en åldersgrupp (födda på 60- och 70-talen) som inte har omfattats av den allmänna vaccinationen mot mässling och som heller inte fått naturlig immunitet då cirkulationen av mässling minskade drastiskt när allmänna vaccinationsprogrammet kom igång 1976–82.

Vid genotypning av virusisolat kunde följande genotyper påvisas: genotyp D4 i 4 fall, genotyp D9 i 3 fall och D5 i ett fall. Genotyp D4 påvisades vid utbrott i Västra Götaland och Skåne, indexfallen var smittade i Frankrike respektive Storbritannien. 2 av fallen med genotyp D9 var smittade i Thailand och ett i Italien.