Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2010

De stora mässlingsutbrotten som har rapporterats från andra länder i Europa, främst Bulgarien och Frankrike, har inte påverkat sjukdomsförekomsten i Sverige avsevärt.

Under 2010 anmäldes 6 laboratorieverifierade fall av mässling. De insjuknade var 2 barn, 12 och 14 år, och 4 vuxna i åldrarna 19–58 år. 4 personer hade smittats i samband med resor i Europa. 2 syskon hade smittats i Sverige, troligen av utländska släktingar.

1 fall, en 14-årig pojke på besök i Sverige, angavs vara vaccinerad med 2 doser av vaccin mot mässling. De övriga 5 fallen var ovaccinerade.

2 isolat skickades för genotypning till Folkhälsomyndigheten. Genotyp D4 påvisades i båda . D4 är den vanligaste genotypen som cirkulerar i Europa.