Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:60,0%0,0%20,0%45,0%58,0%73,0%0,0%64,0%73,0%69,0%70,0%35,0%33,0%0,0%56,0%100,0%37,0%62,0%60,0%0,0%22,0%20,0%95,0%76,0%25,0%60,0%
Andel smittade utomlands:40,0%0,0%80,0%55,0%42,0%27,0%100,0%36,0%27,0%31,0%30,0%65,0%50,0%100,0%44,0%0,0%58,0%23,0%20,0%100,0%56,0%80,0%3,0%19,0%50,0%12,0%
Andel som saknar uppgift:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%17,0%0,0%0,0%0,0%5,0%15,0%20,0%0,0%22,0%0,0%2,0%5,0%25,0%28,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 77 rapporterade fall.

 • 46 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 15
 2. Tyskland - 1
 3. Schweiz - 1
 4. Kroatien - 1
 5. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 6. Grekland - 1
 7. Finland - 1
 8. Malaysia - 1
 9. Thailand - 1
 10. Slovakien - 1

År 1998

Totalt 12 rapporterade fall.

 • 3 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Danmark - 1
 3. Australien - 1
 4. Ryssland - 1
 5. Turkiet - 1
 6. Thailand - 1
 7. Italien - 1

År 1999

Totalt 21 rapporterade fall.

 • 16 (76,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Iran - 1
 3. Uganda - 1
 4. Jemen - 1
 5. Portugal - 1

År 2000

Totalt 59 rapporterade fall.

 • 56 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Etiopien - 1
 3. Malaysia - 1

År 2001

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 1 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 2
 2. Afghanistan - 1
 3. Turkiet - 1

År 2002

Totalt 9 rapporterade fall.

 • 2 (22,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 3. El Salvador - 1
 4. Ghana - 1
 5. Thailand - 1

År 2003

Totalt 3 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Förenade arabemiraten - 2
 2. Pakistan - 1

År 2004

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 3 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Thailand - 1

År 2005

Totalt 13 rapporterade fall.

 • 8 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (23,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Kina - 1
 3. Thailand - 1
 4. Indien - 1

År 2006

Totalt 19 rapporterade fall.

 • 7 (37,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 3
 2. - 1
 3. Estland - 1
 4. Bangladesh - 1
 5. Storbritannien - 1
 6. Australien - 1
 7. Etiopien - 1
 8. Egypten - 1
 9. Thailand - 1
 10. Chile - 1

År 2007

Totalt 1 rapporterade fall.

 • 1 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2008

Totalt 25 rapporterade fall.

 • 14 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (44,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 3
 2. Storbritannien - 2
 3. Kina - 2
 4. Danmark - 1
 5. Schweiz - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Italien - 1

År 2009

Totalt 3 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Schweiz - 1
 2. Storbritannien - 1
 3. Italien - 1

År 2010

Totalt 6 rapporterade fall.

 • 2 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 1
 2. Irland - 1
 3. Italien - 1

År 2011

Totalt 26 rapporterade fall.

 • 9 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (65,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Frankrike - 6
 2. Thailand - 3
 3. Tyskland - 2
 4. Filippinerna - 1
 5. Danmark - 1
 6. Storbritannien - 1
 7. Bangladesh - 1
 8. Spanien - 1
 9. Indien - 1

År 2012

Totalt 30 rapporterade fall.

 • 21 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (30,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 1
 2. Kina - 1
 3. Eritrea - 1
 4. Pakistan - 1
 5. Rumänien - 1
 6. Ryssland - 1
 7. Somalia - 1
 8. Thailand - 1
 9. Indien - 1

År 2013

Totalt 51 rapporterade fall.

 • 35 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Förenade arabemiraten - 3
 2. Thailand - 3
 3. Somalia - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Djibouti - 1
 6. Irak - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Georgien - 1
 9. Qatar - 1
 10. Spanien - 1
 11. Indien - 1

År 2014

Totalt 26 rapporterade fall.

 • 19 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 2
 2. Ryssland - 1
 3. Turkiet - 1
 4. Etiopien - 1
 5. Zimbabwe - 1
 6. Indien - 1

År 2015

Totalt 22 rapporterade fall.

 • 14 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (36,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 2
 2. Indien - 2
 3. Ryssland - 1
 4. Utland - 1
 5. Thailand - 1
 6. Polen - 1

År 2016

Totalt 3 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (100,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Ryssland - 1
 2. Somalia - 1
 3. Indonesien - 1

År 2017

Totalt 41 rapporterade fall.

 • 30 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (27,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 2
 2. Somalia - 2
 3. Indonesien - 2
 4. Thailand - 2
 5. Pakistan - 1
 6. Kosovo - 1
 7. Italien - 1

År 2018

Totalt 43 rapporterade fall.

 • 25 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (42,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Polen - 4
 2. Rumänien - 3
 3. Ukraina - 2
 4. Thailand - 2
 5. Filippinerna - 1
 6. Irak - 1
 7. Vietnam - 1
 8. Kroatien - 1
 9. Somalia - 1
 10. Östeuropa - 1
 11. Indien - 1

År 2019

Totalt 20 rapporterade fall.

 • 9 (45,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (55,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Danmark - 2
 2. Italien - 2
 3. Filippinerna - 1
 4. Vietnam - 1
 5. Kongo, republiken - 1
 6. Somalia - 1
 7. Uganda - 1
 8. Thailand - 1
 9. Polen - 1

År 2020

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 1 (20,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (80,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 2
 2. Uganda - 1
 3. Bulgarien - 1

År 2021

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2022

Totalt 5 rapporterade fall.

 • 3 (60,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Somalia - 2