Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Kön 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man0%60,0%50,0%46,5%39,0%66,6%59,0%38,4%43,1%53,3%38,4%33,3%66,6%48,0%100,0%36,8%69,2%60,0%66,6%55,5%100,0%59,3%61,9%66,6%55,8%
Kvinna0%40,0%50,0%53,4%60,9%33,3%40,9%61,5%56,8%46,6%61,5%66,6%33,3%52,0%0,0%63,1%30,7%40,0%33,3%33,3%0,0%40,6%38,0%33,3%44,1%
Okänd0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,1%0,1%0,0%0,1%11,2%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%