Mässling är anmälningspliktig sedan 1996. Totalt anmäldes 19 personer kliniskt under 1999. Fem av de anmälda var smittade utomlands under första halvåret. Ingen av dem var tidigare vaccinerad. De övriga mässlingsfallen hör till ett utbrott som började i Stockholm i början av december. Två personer insjuknade i sina hemlän men hade smittats i Stockholm. Den ende som vaccinerats mot mässling var en 21-årig man som fått en dos vid 12 års ålder.