Totalt anmäldes 59 personer under år 2000. Av de anmälda hade 57 smittats i Sverige, och 55 av dessa hörde till ett utbrott som började i Stockholm december 1999.

Av de 59 anmälda personerna var 37 födda 1970 eller senare och borde ha erbjudits vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månader respektive 12 års ålder, men endast tre personer hade vaccinerats med en dos. Två av dessa var laboratorieverifierade fall.