Fem personer anmäldes 2001, samtliga var ovaccinerade och födda före 1970. Fyra av de anmälda smittades utomlands, en i Turkiet, en i Afghanistan och två i England. Den femte smittades på arbetsplatsen av en av de två Englandsresenärerna.