Nio personer anmäldes under 2002, varav samtliga var ovaccinerade. Två barn under tre år insjuknade på en flyktingförläggning och gav upphov till ytterligare två fall. Tre personer hade smittats utomlands. Två av de anmälda hade troligtvis smittats inom landet, men man känner inte till fall i omgivningen.