Under 2003 anmäldes tre personer med mässling varav en tror sig vaccinerad i hemlandet före ankomst till Sverige. Alla tre smittades i Västasien, två i Förenade Arabemiraten och en i Pakistan.

Sedan mässlingvaccin successivt infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet under 1970-talet och allmänt sedan 1982 har antalet insjuknade i mässling ständigt minskat, och mässling är i dag en sällsynt sjukdom i Sverige. Utbrott kan dock förekomma främst bland barn och unga där föräldrarna avstått från att vaccinera. Indexkasus har då vanligtvis smittas utomlands.