Under 2004 anmäldes fem personer med mässling, varav en uppger att han tidigare vaccinerats. Två var smittade utomlands en smittades av en utlandssmittad och hos en person smittad i Sverige saknas fall i omgivningen.