Under år 2005 anmäldes 13 personer med mässling.

Två individer med mässling, båda smittade utomlands, orsakade två skilda mindre utbrott omfattande fem respektive sex individer. Ett epidemiologiskt samband mellan individerna förelåg i de respektive två utbrotten och stamkaraktärisering pågår. Endast en av dessa har tidigare vaccinerats. Ytterligare två fall smittades utomlands, en av dem uppger att hon fått en dos mässlingvaccin vid 12 års ålder, den andre är ovaccinerad.