Trend

Under den senaste tioårsperioden rapporterades toppnivåer med 77 fall under 1997 (utbrott i Göteborg) och 59 fall under 2000 (utbrott i Stockholm). Under de övriga åren rapporterades i genomsnitt 11 fall av mässling per år, variation från 3 fall 2003 till 21 fall 1999.

Under 2006 rapporterades 19 fall av mässling, varav 13 i ålder 29–51 år (födda före 1980) samt 6 barn i ålder från 5 månader till 9 år (födda 1980 eller senare). En kvinna i 30 års-åldern uppgavs ha varit vaccinerad tidigare. Alla de 6 barnen och 9 vuxna personerna var ovaccinerade, medan vaccinationsstatus var okänt för 3 av de vuxna. 11 personer (4 av 6 barn och 7 av 13 vuxna) insjuknade efter utlandsvistelse (varav 3 efter resa från Thailand), medan 8 var smittade i Sverige.
10 fall av mässling inträffade under februari- april i Skåne, där en smittkedja omfattande 7 personer identifierades. Indexfallet misstänktes vara smittad på Kastrups flygplats i Danmark.

Diagnosen var laboratorieverifierad i 18 av 19 fall samt ställd på basen av kliniska fynd hos en ettåring från Sydamerika. Genotypning av virusisolat från patienter i Skåne har visat att under perioden februari-april påvisades 2 olika genotyper av mässling D5 och B3.1 vilket talar för att 2 mässlingsstammar cirkulerade samtidigt. Dessa båda typer påvisades under samma tidsperiod i Danmark. Genotyp D5 påvisades hos ytterligare en patient i Uppsala i februari månad.